Продуктивність вагона – комплексний показник використання вантажних вагонів ПАТ «Укрзалізниця»
ПРОДУКТИВНІСТЬ ВАГОНА – КОМПЛЕКСНИЙ ПОКАЗНИК ВИКОРИСТАННЯ ВАНТАЖНИХ ВАГОНІВ ПАТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ»

PRODUCTIVITY OF A RAILWAY CAR AS A COMPLEX INDICATOR OF USING JSK “UKRZALIZNYTSIA” FREIGHT CARS

Георгій ЕЙТУТІС,

доктор економічних наук,
Державний економіко-технологічний університет транспорту, Київ

Heorhiy EYTUTIS,
Doctor of Economics,
State Economy and Technology University of Transport, Kyiv

Олексій ЗІЦЬ,
аспірант,
Державний економіко-технологічний університет транспорту, Київ

Oleksiy ZITS’,
Postgraduate student,
State Economy and Technology University of Transport, Kyiv

У статті проаналізовано вплив якісних показників залізниць України щодо використання вагонного парку на продуктивність вантажного вагона за 1991-2014 роки. На основі ієрархічної залежності показників використання вагонного парку й матричного підходу визначено, що комплексним показником використання вантажних вагонів є продуктивність вагона, яка характеризує ефективність використання вагонного парку за їх часом, пробігом і вантажопідйомністю.
Розглянуто основні фактори впливу на продуктивність вантажного вагона. Проведено аналіз елементів середнього часу обігу вантажного вагона та визначено їх динаміку. Доведено негативні наслідки уповільнення обігу вантажного вагона та надано пропозиції щодо його прискорення.

In the article the influence of the quality indicators of using car fleet in Ukrainian railways on the productivity of a railway car within 1991-2014 is has been analysed.
On the basis of hierarchical dependence of the car fleet use indicators and the matrix approach, it has been determined that the complex indicator of using freight cars is a freight car productivity, which characterizes the efficiency of using car fleet, taking into account its time of use, run and load capacities.
The main factors influencing productivity of a freight car have been considered. The elements of average time of a freight car turnover have been analysed, and their dynamics have been determined. The negative consequences of deceleration of a freight car turnover have been proved, and the suggestions for its acceleration have been provided.

Повний текст статті


Друкувати
Найбільш популярні матеріали