Удосконалення методики оцінки земель сільськогосподарського призначення в Україні
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В УКРАЇНІ

IMPROVEMENT OF THE TECHNIQUE OF RURAL LANDS ASSESSMENT IN UKRAINE

Антон ТРЕТЯК,

доктор економічних наук,
член-кореспондент НААН України, директор ННІ економіки та екології природокористування, Київ

Anton TRETIAK,
Doctor of Economics,
Corresponding member of the NAAS of Ukraine, Director of the Teaching and Research Institute for Economics and Ecology of Nature Management, Kyiv

Валентина ТРЕТЯК,
доктор економічних наук,
Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління, Київ

Valentyna TRETIAK,
Doctor of Economics,
State and Ecological Academy of Post Graduate Education and management, Kyiv

Олександра КОВАЛИШИН,
кандидат економічних наук,
Львівський національний аграрний університет

Oleksandra KOVALYSHYN,
Ph.D. in Economics,
L’viv National Agrarian University

Наталія ТРЕТЯК,

кандидат економічних наук,
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ

Nataliya TRETIAK,
Ph.D. in Economics,
Public Institution “Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine”, Kyiv

Проаналізовано основні недоліки нових Методик нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення в Україні. Запропоновано пропозиції удосконалення нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення для цілей оподаткування і державного регулювання земельних відносин.

The main shortcomings of new Techniques of regulatory monetary assessment of agricultural lands of Ukraine have been analysed. The ways to improve the regulatory monetary assessment of agricultural lands for the aims of taxation and state regulation of land relations have been suggested.

Повний текст статті


Друкувати
Найбільш популярні матеріали