Василь Голян: скільки держава платить олігархам за природний газВисокий рівень енергомісткості української економіки та високий рівень зносу комунальної інфраструктури законсервували значну потребу в природному газі як важливому носії енергії як у сфері виробництва, так і у сфері життєдіяльності. Більше того, у вітчизняній індустрії видобутку природного газу так і не забезпечено прозорих правил гри, які дали б можливість усунути рецидиви присвоєння природно-ресурсної ренти приватними газовидобувними підприємствами та навести лад в діяльності державних корпорацій.

Відсутність прозорих умов у сфері видобутку та розподілення природного газу та неналежна система регулювання діяльності газовидобувних та газорозподільчих підприємств призвели до того, що громадяни України мають переплачувати за отриманий газ. Натомість приватні газо видобувні підприємства отримують надприбутки. Більше того, держава також змушена сплачувати завищену вартість газу, які отримують бюджетні установи.

Поточні видатки Зведеного бюджету України на оплату природного газу в період з 2007 по 2015 рік відображали висхідну тенденцію до 2012 року, в наступні роки відбулося зниження даного показника і продовження зростання відновилося у 2015 році (рис. 1).

Василь Голян: скільки держава платить олігархам за природний газ

Поточні видатки Зведеного бюджету України на оплату природного газу в порівняних цінах 2006 року протягом аналізованого періоду відображали схожі тренди із попереднім показником. Зниження у 2013-2014 роках поточних видатків Зведеного бюджету України на оплату природного газу та поточних видатків Зведеного бюджету України на оплату природного газу в порівняних цінах 2006 року пов’язане із погіршенням економічної ситуації в країні та перерозподілом ринків природного газу.

У 2007 році поточні видатки Зведеного бюджету України на оплату природного газу у поточних та порівняних цінах 2006 року становили відповідно 858,5 млн. грн. і 696,3 млн. грн., у 2008 – 1211,6 млн. грн. і 798,9 млн. грн., у 2010 – 2384,7 млн. грн. і 1159 млн. грн., у 2012 – 3758,1 млн. грн. і 1594,5 млн. грн., у 2014 – 2822 млн. грн. і 893,3 млн. грн., а у 2015 – 4193,3 млн. грн. і 1056,8 млн. грн.

У 2015 році порівняно з 2007 роком поточні видатки Зведеного бюджету України на оплату природного газу зросли у 5 разів, порівняно з 2010 роком – у 2 рази, порівняно з 2014 роком – у 1,5 рази. Поточні видатки Зведеного бюджету України на оплату природного газу в порівняних цінах 2006 року у 2015 році порівняно з 2007 роком зросли майже у 1,5 рази. Зростання величини видатків на оплату природного газу пов’язано зі зростанням ціни на газ, а в 2014-2015 році ще й з загостренням інфляційних процесів та конфлікту з Росією – головним постачальником природного газу. Також збільшення реальної величини поточних видатків на оплату природного газу пов’язане з тим, що не вдалося навести лад на оптовому ринку природного газу, що видобувається в Україні.

Держава, територіальні громади так само як і населення змушені переплачувати реальну вартість природного газу вітчизняного видобутку, що свідчить про небажання держави змусити операторів продажу природного газу власного видобутку постачати газ населенню та державним установам за цінами, які покривають собівартість видобутку і забезпечують мінімальний рівень рентабельності. Приватні газовидобувні компанії отримують надприбутки за рахунок населення України, яке змушене левову частку своїх доходів консервувати в оплату комунальних послуг, що знижує платоспроможний попит населення на товари широкого вжитку і культивує згортання діяльності сектору малого та середнього підприємництва.


Василь Голян,

директор громадської організації
«Європейський аналітичний центр»


Друкувати