Василь Голян: що може обвалити економіку України
Висока вартість природного газу, який в значних обсягах постачається українським підприємствам та для потреб населення, сьогодні виступає обмежуючим соціально-економічне піднесення чинником. Висока вартість газу є наслідком відсутності належного зі сторони держави контролю за оптовим ринком газу та діяльністю газовидобувних підприємств. Необхідність відшкодування вартості природного газу, який необхідний організаціям та установам комунального сектора, важким тягарем лягає на місцеві бюджети.

Видатки місцевих бюджетів на оплату природного газу у період з 2007 по 2015 рік відображали наступні тенденції: до 2012 року відбувалося активне зростання, 2013-2014 рік активний спад, але вже у 2015 році висхідний тренд набрав максимального значення за аналізований період. Схожі тенденції відображали і видатки місцевих бюджетів на оплату природного газу в порівняних цінах 2006 року, різниця лише в тому, що у 2015 році не відбулося такого значного зростання внаслідок інфляційних процесів. Питома вага видатків місцевих бюджетів в поточних видатках Зведеного бюджету України на оплату природного газу відображала висхідний тренд: у період з 2007 по 2009 рік, з 2010 по 2011 рік та з 2013 по 2015 рік (рис. 1).
Василь Голян: що може обвалити економіку України
Рис. 1. Видатки місцевих бюджетів на оплату природного газу
(розраховано автором за даними Державного казначейства України)


Так у 2007 році видатки місцевих бюджетів на оплату природного газу у фактичних та порівняних цінах 2006 року та питома вага видатків місцевих бюджетів в поточних видатках Зведеного бюджету України на оплату природного газу становили відповідно 582,4 млн. грн.,472,3 млн. грн. і 67,84 %, у 2008 – 857,1 млн. грн., 565,1 млн. грн. і 70,74 %, у 2010 – 1704,9 млн. грн., 828, 6 млн. грн. і 71,49 %, у 2012 – 2822,1 млн. грн., 1197,4 млн. грн. і 75,09 %, у 2014 – 2135,1 млн. грн., 675,8 млн. грн. і 75,66 %, а у 2015 – 3219,5 млн. грн., 811,4 млн. грн. і 76,78 %.

Видатки місцевих бюджетів на оплату природного газу у 2015 році порівняно з 2007 роком зросли у 7 разів, а порівняно з 2010 роком зросли у 2 рази, а видатки місцевих бюджетів на оплату природного газу в порівняних цінах 2006 року у 2015 році порівняно з 2007 роком зросли менш як у 2 рази, а порівняно з 2012 роком зменшилися майже у 1,5 рази. Питома вага видатків місцевих бюджетів в поточних видатках Зведеного бюджету України на оплату природного газу коливалася в межах 67,84-77,50 %, і в 2015 році порівняно з 2007 приріст її величини склав майже 15 %.

Висока вартість природного газу для переважної більшості споживачів виступає чинником, який звужує інвестиційні можливості, а відтак і сукупний платоспроможний попит, що веде до погіршення показників діяльності суб’єктів малого та середнього підприємництва. Подальше збереження непрозорих схем на ринку природного газу надзвичайно деструктивно впливає на можливості територіальних громад та домогосподарств забезпечувати розширене відтворення.


Василь Голян,

директор громадської організації
«Європейський аналітичний центр»


Друкувати