Як деградує банківська система України
Банківська система України, яка фактично сформувалася в першій половині 90-х років без дотримання класичних ринкових атрибутів, так і не спромоглася відігравати роль основного кредитного донора національної економіки. Українські комерційна банки обслуговують інтереси найбільш потужних фінансово-промислових груп, а вибіркова рекапіталізація ще більше поглибила кризу на ринку позикового капіталу.

Протягом 2007-2015 років податок на прибуток банківських організацій, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території України зростав у 2007 та 2008 році, а в наступні роки даний показник катастрофічно знижувався (рис. 1). Це пов’язано з наростанням кількості збиткових банківських операцій, коливань курсів валют та розкручування інфляційних спіралей. Зокрема в останні 2 роки внаслідок загострення екзогенних ризиків та політичної кризи відбувся відтік банківських депозитів, що призвело до ліквідації понад 60 комерційних банків.
Як деградує банківська система України
Рис. 1. Податок на прибуток банківських організацій, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території України та його питома вага в загальній величині податкових надходжень до Зведеного бюджету України
(розраховано за даними Державного казначейства України)


Питома вага податку на прибуток банківських організацій, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території України, в загальній величині податкових надходжень до Зведеного бюджету України протягом аналізованого періоду відображала аналогічну динаміку з попереднім показником – зростанням у 2007-2008 роках і подальший спад з незначним пожвавленням у період з 2012 по 2013 рік.

У 2007 році податок на прибуток банківських організацій, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території України та його питома вага в загальній величині податкових надходжень до Зведеного бюджету України становили відповідно 2279,9 млн. грн. і 1,41 %, у 2008 – 3681,9 млн. грн. і 1,62 %, у 2010 – 591,9 млн. грн. і 0,25 %, у 2012 – 884,7 млн. грн. і 0,25 %, у 2014 – 950,9 млн. грн. і 0,26 %, а у 708,5 млн. грн. і 0,14 %.

У 2015 році порівняно з 2007 роком податок на прибуток банківських організацій, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території України зменшився більше ніж в 3 рази, а його питома вага в загальній величині податкових надходжень до Зведеного бюджету України зменшилася у 10 разів.

Зменшення податкових надходжень від банківських організацій свідчить про відсутність необхідного запасу міцності у зв’язку з тим, що вітчизняний банківський сектор так і не наблизився до потреб реального сектора, що в умовах кризи вилилось в різке згортання прибутку. Формування банківських холдингів на основі несамодостатніх комерційних банків – це єдиний вихід уберегти банківську систему від остаточного колапсу.


Василь Голян,

директор громадської організації
«Європейський аналітичний центр»


Друкувати