Як іноземний бізнес виведе економіку України з кризи
Однією з основних причин недостатнього інвестування української економіки була відсутність сприятливих умов для розвитку іноземного бізнесу в Україні. Надання преференцій вітчизняним фінансово-промисловим групам, діяльність яких базувалася не на модернізації основного капіталу енергомістких виробництв, а на нееквівалентному присвоєнні природно-ресурсної ренти, позбавило українську економіку інноваційних імпульсів і зробило її неконкурентоспроможною на світових ринках наукомісткої продукції.

При цьому суб’єкти іноземного бізнесу демонструють позитивну динаміку в податкових надходженнях до Зведеного бюджету України. З 2007 по 2015 рік податок на прибуток іноземних юридичних осіб відображав висхідний тренд з найбільшим приростом у 2014 і 2015 роках (рис. 1). Питома вага податку на прибуток іноземних юридичних осіб в загальній величині податкових надходжень до Зведеного бюджету України відображала стрибкоподібні тренди – зростання з 2007 по 2009 роки і з 2013 по 2014 роки.
Як іноземний бізнес виведе економіку України з кризи
Рис. 1. Податок на прибуток іноземних юридичних осіб та його питома вага в загальній величині податкових надходжень до Зведеного бюджету України
(розраховано за даними Державного казначейства України)


У 2007 році податок на прибуток іноземних юридичних осіб та його питома вага в загальній величині податкових надходжень до Зведеного бюджету України становили відповідно 603,4 млн. грн. і 0,37 %, у 2008 – 1185 млн. грн. і 0,52 %, у 2010 – 1605 млн. грн. і 0,68 %, у 2012 – 1649,9 млн. грн. і 0,46 %, у 2014 – 2459,7 млн. грн. і 0,67 %, а у 2015 – 2987,9 млн. грн. і 0,59 %.

У 2015 році порівняно з 2007 роком податок на прибуток іноземних юридичних осіб зріс у 5 разів, а порівняно з 2012 роком зріс майже у 2 рази. Питома вага податку на прибуток іноземних юридичних осіб в загальній величині податкових надходжень до Зведеного бюджету України у 2015 році порівняно з 2007 роком збільшилась в 1,5 рази.

В теперішніх умовах, коли великий український бізнес внаслідок рецесії світових сировинних ринків вже не здатний забезпечувати критично необхідний рівень інвестування національної економіки, створення сприятливих передумов для іноземного бізнесу в Україні сприятиме нарощенню припливу інвестицій. Тому чергова хвиля приватизації має пройти із всебічним залученням іноземних підприємницьких структур, щоб найбільш ліквідні об’єкти отримали ефективного власника.


Василь Голян,

директор громадської організації
«Європейський аналітичний центр»


Друкувати