Результати і перспективи підвищення ставок акцизного податку на алкогольні напої і тютюнові вироби
РЕЗУЛЬТАТИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПІДВИЩЕННЯ СТАВОК АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ НА АЛКОГОЛЬНІ НАПОЇ І ТЮТЮНОВІ ВИРОБИ

OVERALL RESULTS AND PROSPECTS OF THE INCREASE OF EXCISE DUTIES ON ALCOHOLIC BEVERAGES AND MANUFACTURED TOBACCO

Володимир ОЛЕФІР,

кандидат економічних наук,
Інститут економіки і прогнозування НАН України, Київ

Volodymyr OLEFIR,
Ph.D. in Economics,
Institute for Economics and Forecasting, NAS of Ukraine, Kyiv

Проаналізовано та узагальнено результати підвищення акцизного податку на алкогольні напої і тютюнові вироби упродовж 2007-2015 років. Виявлено структурні зміни і тенденції на внутрішнього ринку алкогольних напоїв і тютюнових виробів. Обґрунтовано пропозиції щодо поліпшення податкової політики.

Overall results of the increase of excise duties on alcoholic beverages and manufactured tobacco during 2007-2015 have been analysed and summarized. The structural changes and basic trends in domestic markets of alcoholic beverages and manufactured tobacco have been assessed. The recommendations on improving tax policy have been developed.

Повний текст статті


Друкувати
Найбільш популярні матеріали