Роль інформаційно-знаннєвої інноваційної системи при формуванні постіндустріальної економіки
РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНО-ЗНАННЄВОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ПРИ ФОРМУВАННІ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

IMPACT OF INFORMATION AND KNOWLEDGE-BASED INNOVATIVE SYSTEM IN COURSE OF POST-INDUSTRIAL ECONOMY FORMATION

Олексій ПАРХОМЕНКО,

кандидат економічних наук,
Інститут інтелектуальної власності Національного університету «Одеська юридична академія», Київ

Oleksiy PARKHOMENKO,

Ph.D. in Economics,
Intellectual Property Institute of the National University “Odessa Law Academy”, Kyiv

У статті визначено структуру і роль національної інноваційної системи при формуванні постіндустріальної економіки, яка виконує функцію універсальної технологічної платформи, спрямованої на створення й використання результатів творчої діяльності людини.

In the article the structure and impact of the national innovative system in course of formation of post-industrial economy serving as a universal technological platform aimed at establishment and application of human creative potential.

Повний текст статті


Друкувати
Найбільш популярні матеріали