Ефективність міського землекористування: теоретико-методологічні засади та методи оцінки
ЕФЕКТИВНІСТЬ МІСЬКОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ТА МЕТОДИ ОЦІНКИ

EFFECTIVENESS OF URBAN LAND USE: THEORETICAL AND METHODOLOGICAL PRINCIPLES AND EVALUATION METHODS

Ірина НОВАКОВСЬКА,

кандидат економічних наук,
Національний авіаційний університет, Київ

Iryna NOVAKOVS’KA,

Ph.D. in Economics,
National Aviation University, Kyiv

У статті розкрито особливості динаміки міського землекористування за останнє десятиріччя. Наведено результати досліджень формування й розвитку методологічної бази оцінки ефективності використання земель міст. Запропоновано структурні напрями, методичні підходи та показники визначення ефективності міського землекористування на загальноміському та локальному рівнях.

The article reveals the peculiarities of the urban land use over the last decade. The results of studies of formation and development of the methodological framework of assessing the effectiveness of land use of cities have been provided. The structural trends, methodological approaches and indicators of determining the efficiency of urban land use at municipal and local levels have been suggested.

Повний текст статті


Друкувати
Найбільш популярні матеріали