Що буде з гривнею коли розпочнуть виплачувати підвищену мінімалку
Стабільність національної грошової одиниці в України є основою економічного зростання та соціального благополуччя населення. Крім того, при стійкому валютному курсі іноземні та вітчизняні інвестори мають можливість вкладати кошти у довгострокові проекти, що пов’язані з відновленням потужностей переробної промисловості, використанням альтернативних джерел енергії та реалізацією інфраструктурних проектів, тим самим забезпечуючи основу для майбутнього процвітання держави.


Протягом періодів економічного зростання в Україні склалась тенденція до більш швидкого зростання розмірів оплати праці порівняно з динамікою приросту продуктивності праці в країні. Зазвичай у 2001-2008 та 2010-2013 роках фонди заробітної плати на підприємствах зростали швидше, ніж відповідні доходи суб’єктів господарювання (рис. 1).
Що буде з гривнею коли розпочнуть виплачувати підвищену мінімалку
Рис. 1. Динаміка приросту номінальної заробітної плати в Україні та продуктивності праці протягом періоду 1999-2017 років (розраховано за даними Державної служби статистики України)

Традиційно в Україні склалась ситуація, коли в умовах прискорення економічного зростання заробітна плата починає зростати швидше продуктивності праці, тоді як на початку виходу економіки з кризи швидше зростає додана вартість. Фактично високі темпи зростання фонду оплати праці викликають економічну кризу, що урівноважує даний дисбаланс через зниження реальних доходів населення та підвищення вартості товарів та послуг в країні.

Першопочатковим чинником зростання загального рівня заробітних плат в економіці є підвищення рівня оплати праці працівникам бюджетних установ. Крім того, в кінці року відбуваються масові розрахунки в даній сфері і на грошовий ринок одномоментно надходить близько 20 млрд. грн. Це в свою чергу викликає розбалансування обороту грошової, товарної та валютної мас. При фіксованій валютній пропозиції на ринку з’являється більше гривневих ресурсів і відповідно до бажання населення заощадити частину коштів підвищується попит на долар. В середньому девальваційний потенціал додаткових 20 млрд. гривень складає 1,2 гривні до курсу долара в Україні (рис. 2).
Що буде з гривнею коли розпочнуть виплачувати підвищену мінімалку
Рис. 2. Залежність валютного курсу від обсягів приросту грошової маси за виключенням агрегату М1 (розраховано за даними НБУ)

В цілому, дворазове підвищення мінімальної заробітної плати вимагає від державного бюджету близько 30 млрд. грн. на підвищення соціальних стандартів. Ще 20 млрд. грн. потрібно для того, що збільшити середню заплату бюджетних працівників на 50% відповідно до нових правил. Що стосується приватного бізнесу в Україні, діяльність якого також залежить від бюджетних показників на відповідний рік, то в даному контексті варто очікувати збільшення витрат компаній та відповідно зниження оборотів та прибутків.

Частина підприємств буде намагатися ще більше сховатися в тінь через зростання фіскального тиску. З огляду на це, до емісійного потенціалу підвищення номінальної заробітної плати варто додати ще прогноз невиконання державного бюджету за доходами та відповідно зростання внутрішнього боргу.

Загалом, в поточних умовах складно оцінити поведінку суб’єктів господарювання та масштаб додаткової тінізації або зростання збитків в економіці, однак роботодавцям буде потрібно додатково щонайменше 5 млрд грн. щомісячно щоб привести свої фонди оплати праці відповідно до нових законодавчих вимог. В цілому за результатами року від бізнесу вимагатиметься більше 60 млрд грн. для виплати нового розміру мінімальної заробітної плати. Відповідно швидше за все компанії будуть оптимізувати штати та переходити на неформальне працевлаштування.

Тим не менше, загальний емісійний потенціал підвищення мінімальної заробітної плати складає близько 110-120 млрд. грн., що в свою чергу формує девальваційний потенціал в розмірі 5-6 грн до вартості американського долара в Україні. Якщо 2017 рік країна розпочала з вартості долара на відмітці 27 гривень, то підвищення мінімальної заробітної плати додасть до курсу валюти ще 18-22% і сформує основу для його підвищення до 32-33 грн/дол. Надходження валюти від експортерів при сприятливій зовнішній кон’юнктурі та отримання іноземних інвестицій дозволять певною мірою збалансувати монетарний характер девальвації та не допустити зростання вартості американського долара до 35 гривень.

Таким чином, монетарного характеру підвищення вартості іноземних валют в Україні в 2017 році буде складно уникнути на фоні рішення Уряду щодо підвищення соціальних стандартів, котра разом із тим є вимогою часу, оскільки за рівнем життя населення та кількістю громадян за межею бідності Україна опустилась до рівня країн третього світу.
Що буде з гривнею коли розпочнуть виплачувати підвищену мінімалку
Рис. 3. Мінімальна заробітна плата в євразійських країнах з найменшою дисперсією з Україною та в країнах, де рівень оплати праці є вдвічі вищим, дол.

З огляду на це цілком реально, що мінімальна заробітна плата в 2017 році з корекцією на курс американського долара буде складати приблизно 90-100 дол., що відповідає рівню Азербайджану, Молдавії та Вірменії (рис. 3). У той же час, мінімальний рівень оплати праці в Румунії, Сербії та Болгарії є вдвічі вищим і коливається в межах 200 дол.

Василь Голян,
директор громадської організації «Європейський аналітичний центр»


Друкувати
Найбільш популярні матеріали