Зовнішня торгівля України продовжує провалюватися в мінус. У гривні немає шансівВ сучасному глобалізованому світі зовнішня торгівля виступає важливою складовою соціально-економічного піднесення окремої країни. Співвідношення імпорту та експорту свідчить про те, наскільки розвиток національного господарства відповідає сучасним викликам розвитку світової економіки. На жаль, Україна, маючи сприятливі виробничо-технічні та науково-освітні передумови для технологічної модернізації господарського комплексу, й надалі залишається сировинним придатком економічно розвинених країн та країною, де непродуктивний імпорт переважає всі допустимі межі.

У 2012 році в Україні імпорт товарів перевищив експорт на 15 млрд 848,2 млн дол., повідомила Державна служба статистики. Протягом 2012 року сальдо торгівлі товарами погіршилося на 1 млрд 651,1 млн дол. порівняно з 2011 роком (у 2011 році негативне сальдо склало 14 млрд 197,1 млн дол.).

Експорт товарів у 2012 році склав 68 млрд 809,8 млн дол., при цьому він збільшився на 0,6% порівняно з 2011 роком.

Імпорт товарів у 2012 році склав 84 млрд 658,1 млн дол. збільшившись на 2,5%.

Як повідомлялось, у 2011 році імпорт товарів склав 82 млрд 606,9 млн дол., збільшившись на 36,0%. Протягом 2011 року сальдо торгівлі товарами погіршилося на 4 млрд 860,1 млн дол. порівняно з 2010 роком (у 2010 році негативне сальдо склало 9 млрд 337 млн дол.).

Ці негативні тенденції в динаміці співвідношення імпорту та експорту свідчать про те, що українська економіка за останні два роки в технологічному плані ще більше відстала від провідних країн світу, оскільки незначний приріст експорту продукції означає, що її конкурентоспроможність не задовольняє все зростаючих потреб індустріально розвиненого світу.

Такого інтенсивного зростання імпорту і незначного збільшення експорту, що спостерігалось у 2011 та 2012 роках, не було за часів незалежності взагалі. Це свідчить про те, що уряд не спромігся забезпечити критично необхідний рівень структурних та системних змін, щоб нарощувати експорт продукції з високою часткою доданої вартості і знижувати непродуктивний імпорт, оскільки останній надзвичайно деструктивно впливає на розвиток вітчизняного споживчого ринку і формуючих пропозицію на цьому ринку галузей.

Тодор МАРЧЕНКО, оглядач
Економіст


Друкувати
Найбільш популярні матеріали