Уряд Тимошенко залучив найбільше інвестицій в аграрний сектор України
Масштабна деіндустріалізація України зробила аграрний сектор локомотивом розвитку національної економіки, що проявляється в нарощенні обсягів виробництва сільськогосподарської продукції та збільшенні частки сільськогосподарської сировини в структурі українського експорту. На жаль, прикметними рисами вітчизняного аграрного сектора є галузевий перегин, що проявляється в гіпертрофованому розвитку експортоорієнтованих галузей рослинництва та подальшому згортанні поголів'я ВРХ, а також посиленні енергетичної спрямованості сільськогосподарського виробництва.


Такі структурні дисбаланси у вітчизняному аграрному секторі зумовлені політикою українського уряду в 2010-2016 роках в частині регулювання розвитку сільськогосподарського виробництва, яка спрямовувалася на задоволення потреб та інтересів вертикально та горизонтально інтегрованих агропромислових формувань. Був період, коли аграрна політика була зорієнтована і на дієву підтримку суб’єктів малого та середнього підприємництва, що сприяло зростанню рівня інвестиційної привабливості аграрного сектора в цілому.

Якби активно не захищали правильність аграрної політики 2010-2016 років, яка буцімто перетворила аграрний сектор в локомотив економіки, запас міцності для подальшого розширеного відтворення ресурсно-виробничого потенціалу аграрної сфери був закладений урядом Юлії Тимошенко. Капіталовкладення в агросектор за період 2002-2016 років так і не перевищили відповідний показник 2008 року (у 2008 році в аграрний сектор було залучено найбільший обсяг капітальних інвестицій у порівняних цінах –цінах 2001 року), що виявився найбільш успішним з точки зору залучення ресурсів як внутрішніх, так і зовнішніх інвесторів (рис. 1).
Уряд Тимошенко залучив найбільше інвестицій в аграрний сектор України
Рис. 1. Динаміка капітальних інвестицій у сільське, лісове та рибне господарство протягом періоду 2002-2016 років (розраховано за даними Державної служби статистики України)

Нагадаємо, що Юлія Тимошенко є професійним економістом, оскільки у 1984 закінчила економічний факультет Дніпропетровського державного університету. Була прем'єр-міністром України у 2005 та 2007-2010 роках. Займала також посаду віце-прем'єр-міністра України з питань паливно-енергетичного комплексу (1999–2001). Завдяки наведенню Тимошенко порядку в розрахунках у паливно-енергетичному секторі українська економіка у 2000 році вийшла на висхідний тренд розвитку.

Український журнал «Економіст»


Друкувати