Василь Голян: скільки рентної плати надходить в місцеві бюджети за користування волинськими надрами
Корисні копалини загальнодержаного та місцевого значення виступають вагомим чинником наповнення місцевих бюджетів, в тому числі і бюджетів місцевого самоврядування. Оскільки частина рентної плати за використання мінерально-сировинних ресурсів загальнодержавного значення надходить до місцевих бюджетів, а рентна плата за мінерально-сировинні ресурси місцевого значення повністю спрямовується до місцевих бюджетів.


Існуючі нормативи плати за користування надрами для видобутку корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення не відповідають реальній вартості тих мінерально-сировинних ресурсів, які видобуваються приватними підприємницькими структурами і виступають ресурсною базою їх продуктового ланцюга. Фактично йде присвоєння ренти бізнесом і тим самим унеможливлюється її справедливий розподіл в інтересах територіальних громад.

У Волинській області за період з 2011 по 2015 рік в динаміці надходжень рентної плати за користування надрами до місцевих бюджетів не спостерігається висхідної тенденції. Що свідчить про відсутність реальних зрушень щодо ідентифікації реальної бази стягнення даного виду природно-ресурсних платежів (рис. 1). В цілому за аналізований період величина надходжень коливалася в інтервалі 2,2–3,04 млн.грн. Це мізерні суми.
Василь Голян: скільки рентної плати надходить в місцеві бюджети за користування волинськими надрами
Рис. 1. Надходження рентної плати за користування надрами до місцевих бюджетів Волинської області (розраховано за даними Міністерства фінансів України)

Причина незначних надходжень рентної плати за користування надрами до місцевих бюджетів Волинської області криється у відсутності програми конкретних дій місцевих рад щодо ідентифікації реальної бази стягнення даного платежу. Лише у 2015 році відбулося збільшення питомої ваги рентної плати за користування надрами в загальних надходженнях рентної плати та плати за використання інших природних ресурсів. Це пов’язано з тим, що плата за землю з 2015 року виступає складовою податку на майно.

Значним резервом збільшення величини надходжень рентної плати за користування надрами до місцевих бюджетів Волинської області стало б запровадження рентної плати за видобуток бурштину. Передувати цьому має легалізація цього виду надрокористування і визначення нормативів плати за видобуток одиниці цінного мінералу органічного походження.

Василь Голян,
директор громадської організації «Європейський аналітичний центр»


Друкувати