Раціоналізація аграрного природокористування в зоні ризикового землеробства: регіональні особливості
РАЦІОНАЛІЗАЦІЯ АГРАРНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В ЗОНІ РИЗИКОВОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА: РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ

IMPROVEMENT OF AGRARIAN NATURE MANAGEMENT IN THE AREA OF RISK FARMING: REGIONAL PECULIARITIES

Владислав САВЧУК,

Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ

Vladyslav SAVCHUK,
Public Institution “Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine”, Kyiv

У статті обґрунтовується концепт раціоналізації аграрного природокористування в зоні ризикового землеробства з огляду на сучасні економічні реалії. Встановлено, що першочергового значення набуває вирішення завдання переходу від галузевого принципу організації аграрного природокористування до системи інтегрованого управління природними ресурсами з урахуванням всього спектра ризиків та загроз, зумовлених протіканням природно-техногенних процесів. Доводиться потреба у формуванні повноцінного інституту сільськогосподарського дорадництва в зоні ризикового землеробства як необхідної передумови донесення інформації до природокористувачів щодо можливостей отримання фінансових ресурсів у рамках державної допомоги та дії міжнародних природоохоронних конвенцій.

The article substantiates the concept of improvement of rational nature management in the area of risk farming in view of current economic circumstances. It has been proved that the transition from sectoral principle of organization of agrarian nature management to the system of integrated nature management with due regard to all the range of risks and threats stipulated by natural-technogenic processes is of primary importance. The necessity to form a full-scale institute of agricultural counselling in the area of risk farming as an essential prerequisite to convey to natural resource users the information on getting the financing under the state support as well as international environmental conventions has been substantiated.

Повний текст статті


Друкувати
Найбільш популярні матеріали