Сучасні технології управління персоналом: погляд держслужбовців, бізнесу, науковців і студентів
16 травня 2017 року на базі кафедри економіки Луцького НТУ в мультимедійній аудиторії «Саморозвитку» К 203 корпусу по вул. С. Ковалевської, 29 в рамках святкування Днів науки на факультеті бізнесу відбувся круглий стіл «Сучасні технології управління персоналом».


Поряд з викладацьким складом і студентами кафедри економіки Луцького НТУ учасниками даного заходу стали керівники державних установ: Роман Романюк – директор Волинського обласного центру зайнятості; Олена Шишова – директор Луцького міського центру зайнятості; Олег Савчук – завідувач сектору представництва Державної регуляторної служби України у Волинський області.

З-поміж представників бізнесу були пристуні топ-менеджери та керівники служб управління персоналом провідних підприємств і організацій Волині: Костянтин Жигалло – кандидат фіз.-мат. наук, консультант у сфері інформатизації бізнесу, власник польсько-української компанії Modulsoft; Оксана Мариненко – заступник генерального директора ТОВ «Імперія жирів» (ТМ Маселко); Вікторія Шатан – керівник служби управління персоналом АТ «СКФ Україна»; Оксана Данильчук – менеджер з персоналу ТОВ «Волиньзернопродукт»; Марія Шевчук – менеджер з персоналу ТОВ Artefact.St; Марія Метельська – начальник відділу кадрів ТОВ «Тигрес Люкс»; Наталія Зомбер – менеджер з персоналу ПАТ «Теремно Хліб»; Нінель Беседа – начальник відділу кадрів ВАТ «Луцька картонно-паперова фабрика»; Світлана Перчун – менеджер з персоналу ТОВ «Імперія жирів»; Марина Войтюк – інспектор з кадрів ПрАТ Нова Лінія; Віталій Книш – економіст 1 категорії Луцького МПД ДП «Укрспирт»; Юля Чупун – інспектор з кадрів ТОВ "Клевер Сторс" (Мережа експрес-маркетів «Сім-23»); Рустам Шаріпов – розподілювач робіт Група компаній «Модерн-Експо»; Галина Міщук – начальник відділу кадрів ПрАТ «Едельвіка».
Сучасні технології управління персоналом: погляд держслужбовців, бізнесу, науковців і студентів

Зі вступним словом до учасників круглого столу звернулася проректор з науково-педагогічної роботи Луцького НТУ Сергій Шимчук, який привітав присутніх та зазначив, що нова стратегія розвитку науки в університеті передбачає посилення співпраці науковців і практиків з метою активізації наукової діяльності та створення нових розробок, які матимуть практичне застосування. Проведення такого роду заходів допомагає науковцям університету постійно самовдосконалюватися та підвищувати якість навчального процесу, тому спільні зустрічі за участю студентів у різних форматах дозволять максимально закріпити здобуті ними теоретичні знання на практиці.

У своєму виступі декан факультету бізнесу Луцького НТУ Надія Хвищун висловила переконання, що проведення подібних тематичних заходів з представниками влади та бізнесу та участь у них студентів профільних спеціальностей університету дозволить підвищити якість навчального процесу, активізувати наукову роботу студентів і забезпечити належний рівень їх практичної підготовки.
Сучасні технології управління персоналом: погляд держслужбовців, бізнесу, науковців і студентів

Завідувач кафедри економіки Луцького НТУ Олександр Шубалий у своєму виступі зазначив, що проведення даного круглого столу має на меті не тільки створення умов для обміну досвідом провадження сучасних технологій управління персоналом на провідних компаніях регіону, а й максимальне наближення освітніх програм і набору компетенцій до вимог роботодавців, що в кінцевому підсумку дозволить підготувати висококваліфікованих економістів і управлінців персоналом.
Формат круглого столу передбачав заслуховування доповідей-презентацій учасників з наступним спільним обговоренням, відповідями на запитання за такими тематичними напрямами:

– аутсорсинг персоналу;

– аутстафінг персоналу;

– коучінг;

– лізинг персоналу;

– рекрутинг персоналу;

– кадровий консалтинг;

– реінжиніринг персоналу;

– скринінг персоналу;

– аудит персоналу;

– інформаційні технології управління персоналом.
Сучасні технології управління персоналом: погляд держслужбовців, бізнесу, науковців і студентів

Директор Волинського обласного центру зайнятості Роман Романюк розповів учасникам заходу про сучасний стан, тенденції, проблеми та перспективи розвитку ринку праці в регіоні. Вражають також позитивні результати роботи обласного та міського центрів зайнятості з початку 2017 року, адже рівень навантаження безробітних на одне вільне (вакантне) робоче місце знижується – якщо у попередні роки цей показник досягав 20 осіб, то у поточному році не перевищує 5-7 осіб. Впроваджуються активні заходи щодо зниження безробіття молоді та осіб передпенсійного віку, а також сприяння безробітним у відкритті власної справи.
Сучасні технології управління персоналом: погляд держслужбовців, бізнесу, науковців і студентів

З особливою зацікавленістю учасники круглого столу сприйняли доповідь Вікторії Шатан – керівника служби управління персоналом АТ «СКФ Україна», яка розповіла про історію розвитку, специфіку роботи підприємства та концепцію побудови системи управління персоналом, що базується на лояльному відношенні до персоналу, адаптації компанії до змін зовнішнього середовища та розвитку внутрішньої відповідальності працівника на кожному робочому місці. Компанія пропонує своїм працівникам широкий комплекс заходів матеріального та нематеріального заохочення, а також стимулює кар’єрне зростання молоді. Серед керівників середньої ланки компанії переважно молоді люди, вік яких не перевищує 40 років.
Сучасні технології управління персоналом: погляд держслужбовців, бізнесу, науковців і студентів

Власник польсько-української компанії Modulsoft, консультант у сфері інформатизації бізнесу, кандидат фіз.-мат. наук Костянтин Жигалло розповів учасникам круглого столу про можливості сучасних інформаційних систем у сфері управління персоналом, а також поділися власним досвідом реалізації окремих технічних рішень на різних підприємствах Польщі та України. Особливу зацікавленість учасників викликали програмні рішення, що стосувалися оцінки рівня завантаженості офісних працівників, можливості перевірки їх компетентності та ефективності на кожному робочому місці.
Сучасні технології управління персоналом: погляд держслужбовців, бізнесу, науковців і студентів

У своєму виступі заступник генерального директора ТОВ Імперія жирів (ТМ Маселко) Оксана Мариненко розкрила основні аспекти стратегії розвитку підприємства та організації системи управління персоналом на основі універсалізації роботи, можливості взаємозаміни, а також залучення працівників до процесу прийняття рішень на різних рівнях управління. Вона поділилася досвідом застосування на підприємстві сучасних технологій коучінгу, рекрутингу, аутсорсингу та лізингу персоналу.
Сучасні технології управління персоналом: погляд держслужбовців, бізнесу, науковців і студентів

Менеджер з персоналу ТОВ «Волиньзернопродукт» Оксана Данильчук представила відео презентацію підприємства та розповіла про стрімке позитивне зростання показників його роботи протягом останніх років за рахунок вмілого рекрутингу та лізингу персоналу, а також налагодження довірливих відносин керівника підприємства з підлеглими, які можуть напряму звернутися до нього зі своїми проблемами та пропозиціями до покращення роботи. Поряд з цим у сезон жнив компанія пропонує низку вакансій з пристойним рівнем заробітної плати для студентської молоді з базовими економічними знаннями.
Сучасні технології управління персоналом: погляд держслужбовців, бізнесу, науковців і студентів

Начальник відділу кадрів ТОВ «Тигрес Люкс» Марія Метельська розповіла присутнім про стрімке зростання відомої на теренах Волині та далеко за її межами компанії за рахунок продуманої кадрової політики, в основі якої лежить надання пріоритету в просуванні на вищі посади власних працівників, стимулюванні їх розвитку та саморозвитку, надання можливостей професійного зростання в різних аспектах. Водночас, протягом останнього часу на підприємстві виникають періодичні проблеми із заповненням вакансій за робітничими професіями на ручних операціях, адже багато безробітних байдужі до пропозицій роботодавця щодо отримання пристойної заробітної плати за відповідну інтенсивну працю.
Сучасні технології управління персоналом: погляд держслужбовців, бізнесу, науковців і студентів

Менеджер з персоналу ПАТ «Теремно Хліб» Наталія Зомбер представила інформаційний відеоролик та презентацію про історію розвитку та сучасні пріоритети діяльності підприємства, зокрема у сфері управління персоналом. Запорукою успіху підприємства у сфері управління персоналом є підтримання стабільності трудового колективу, адже багато працівників мають стаж роботи понад 20 років. Також на підприємстві створено сприятливі умови для просування молоді від робітничих до керівних посад, пропонується доволі широкий і гнучкий соціальний пакет. Разом з вмілою маркетинговою політикою це дозволяє розширювати ринок збуту підприємства та збільшували штат персоналу.
Сучасні технології управління персоналом: погляд держслужбовців, бізнесу, науковців і студентів

Учасники круглого столу зацікавлено прослухали доповідь управлінця персоналом нижчої ланки Групи компаній «Модерн-Експо» Рустама Шаріпова, який розповів про успішний досвід підприємств з впровадження сучасної технології управління персоналом безпосередньо на робочих місцях – 5S. Ця зарубіжна технологія передбачає п’ять простих принципів (етапів) раціональної організації робочого простору (місця), дотримуючись яких можна отримати максимальну вигоду з ресурсу, що маємо. Впровадження даної технології на підприємстві перевершило усі очікування, адже кожен робітник став генерувати ідеї для покращення робочого місця та оточуючого середовища. З початку року отримано понад 7 тис. раціоналізаторських ідей, з яких значна частина передбачає отримання економічного ефекту. Тут також слід відмітити чітку позицію керівника бізнесу, який виконує обіцянки щодо належної винагороди новаторів, а сьогодні – це практично увесь багатотисячний колектив підприємства.

Під час круглого столу учасники в невимушеній, дружній і відкритій атмосфері обговорили багато актуальних проблем управління персоналом, обмінялися досвідом, намітили пріоритети для подальшої практичної роботи, а також дійшли висновку про важливість і доцільність проведення подібних заходів в майбутньому.
Зацікавлені погляди та активність студентів засвідчили, що вони отримали додатковий імпульс для саморозвитку в навчальному, науковому та практичному аспектах, щоб з найкращого боку зарекомендувати себе перед майбутніми роботодавцями та виграти конкурентну боротьбу на ринку праці.

P.S.
Особливо приємно, що учасниками заходу стали колишні випускники-магістри кафедри економіки за спеціальністю «Управління персоналом та економіка праці» (Марія Шевчук – менеджер з персоналу ТОВ Artefact.St; Віталій Книш – економіст 1 категорії Луцького МПД ДП «Укрспирт»), а також теперішні студенти нової спеціальності 051 «Економіка» (Юля Чупун – інспектор з кадрів ТОВ "Клевер Сторс" (Мережа експрес-маркетів «Сім-23»), Рустам Шаріпов – розподілювач робіт Група компаній «Модерн-Експо»; Марія Метельська – начальник відділу кадрів ТОВ «Тигрес Люкс»), які сьогодні працюють за спеціальністю та взяли активну участь в обговоренні.

Запрошуємо усіх зацікавлених осіб, які також бажають висловити власну думку щодо сучасних технологій управління персоналом до продовження дискусії у форматі тез доповідей на сторінках збірника наукових праць учасників круглого столу, який готує кафедра економіки Луцького НТУ. Тези на 2-3 сторінки прийматимуться до 31 травня 2017 р. на e-mail кафедри економіки: [email protected]

Для майбутніх абітурієнтів, які бажають здобути ступені бакалавра чи магістра за престижною спеціальністю 051 «Економіка», зокрема за спеціалізацією «Управління персоналом та економіка праці» чи іншими спеціалізаціями кафедри, рекомендуємо переглянути детальнішу інформацію на веб-сторінці кафедри економіки на сайті Луцького НТУ, або отримати консультацію за телефонами: (0332) 78-56-66, (097) 5723263, (066) 1641160.


Завідувач кафедри економіки,
доктор економічних наук, доцент,
Олександр Шубалий


Друкувати
Найбільш популярні матеріали