Інвестори та Україна: чи налагоджена взаємодіяВідновлення економіки України продовжує набирати оберти характеризуючись стабілізацією валютного курсу в країні, що відбувається завдяки притоку прямих іноземних інвестицій. В результаті, майбутнє зростання України напряму залежить від обсягу, якості та структури капіталовкладень. Тривалий інвестиційний голод у попередні роки не міг не позначитись на можливостях відновлення росту економіки, котрий заснований лише на зміні кон’юнктури на світових сировинних ринках.

Основую поточного економічного зростання в Україні виступає сільськогосподарська сфера. Тим неменше, країна повинна нарощувати інвестиції у високотехнологічні сфери та інфраструктурні проекти.

Незважаючи на базові перешкоди для капіталовкладень в Україну, такі як корупція та недієва судова система, країна залишається привабливою як для іноземного інвестора, так і для вітчизняного. В першу чергу головною конкурентною перевагою є девальвація національного багатства. Іноземних інвесторів приваблюють низькі затрати на трудові ресурси, відносна м’якість екологічних норм та наявність вільних ніш у стратегічних галузях економіки України.

Поряд з відсутністю довгострокового банківського кредитування, що зумовлено високими відсотковими ставками та поки ще присутнім ризиком подальшої девальвації національної грошової одиниці капітальні інвестиції в економіку України в першому кварталі збільшились на 11,42 млрд грн., до 64,8 млрд грн., що на 21,4% більше від обсягу капітальних інвестицій за відповідний період попереднього року.

Найбільші обсяги інвестицій поступили в промисловість, де було зосереджено 34,7% від усіх капіталовкладень. Ще 16,6% поступило у сільське господарство та 14,2% вкладено у будівельну сферу. Разом із тим, найбільш динамічніше інвестори направляли ресурси у виробництво хімічних речовин та хімічної продукції та у розвиток рибного господарства (рис. 1).

Інвестори та Україна: чи налагоджена взаємодія

Аналіз окремих інвестиційних угод в Україні за перший квартал показує, що ділова активність збільшується не лише в традиційних драйверах національної економіки таких як ІТ, промисловість та сільське господарство. Цілий ряд угод зафіксовано в сфері розвитку інфраструктури, банківській системі та машинобудуванні. Це дає змогу стверджувати, що дане підвищення економічної активності не носить ситуативний характер, котрий пов’язаний з ціновою активністю на світових товарних ринках, а відображає системне ставлення інвесторів до України.

Так, іноземні інвестори вкладають кошти в розвиток транспортної інфраструктури в Україні, зокрема в збільшення парку вантажних автомобілів "Автолюкса". У той же час, "Астарта" інвестує $ 3 млн. в кормовій центр для великої рогатої худоби, а китайська компанія China Haisum Engineering має намір інвестувати $ 515 млн. в українське садівництво. Разом із тим, Україна нарешті отримає довгоочікувані ініветсиції в сільськогосподарське машинобудування - корейська корпорація Posco Daewoo готова інвестувати в українську сільськогосподарську техніку. Міністерство аграрної політики і продовольства домовилося з корейською корпорацією Posco Daewoo про розробку спільної програми із забезпечення новітньої сільськогосподарської технікою малих і середніх сільгоспвиробників в Україні.

Таким чином, початок 2017 року показав, що в економіці України розпочала закладатися комплексна та диверсифікована основа щодо економічного зростання в найближчі 10-15 років. Для прискорення та посилення даних тенденцій необхідно мінімізувати присутність державного сектору, який породжує корупцію та зменшити податкове навантаження на бізнес.

VADYM BARDAS
Investment and forecasting expert
EUROPEAN ANALYTICAL CENTRE


Друкувати
Найбільш популярні матеріали