Методичні підходи до визначення собівартості вантажних перевезень в умовах реформування залізничного транспорту


МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СОБІВАРТОСТІ ВАНТАЖНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

METHODICAL APPROACHES TO FREIGHT SERVICES’ COST PRICE IN CONDITIONS OF RAIL TRANSPORT’S REFORMING

Віктор ЧОРНИЙ
,
кандидат економічних наук,
Державний економіко-технологічний університет транспорту

Victor CHORNY,
PhD Economics,
State Economy and Technology University of Transport, Kyiv

Викладено основні методичні підходи до визначення собівартості вантажних перевезень, які враховують розвиток форм власності та перспективи подальшого реформування залізничного транспорту.

It is expounded the basic methodical approaches to determination of freight services’ cost price, which takes into account the property categories’ development and further perspectives of rail transport’s reforming.


Друкувати
Найбільш популярні матеріали