До питань аналізу основних показників ефективності діяльності сільськогосподарських підприємств Івано-Франківщини
ДО ПИТАНЬ АНАЛІЗУ ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ІВАНО-ФРАНКІВЩИНИ

ON THE QUESTION OF ANALYSIS OF MAIN EFFICIENCY INDICATORS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES OF IVANO-FRANKIVSK REGION

Ігор САЧОВСЬКИЙ,

кандидат економічних наук,
Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, Івано-Франківськ

Ihor SACHOVSKY,
Ph.D. in Economics,
Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ivano-Frankivsk

Проведено аналіз найважливіших показників ефективності діяльності сільськогосподарських підприємств Івано-Франківської області.

The most significant efficiency indicators of agricultural enterprises of Ivano-Frankivsk region have been analysed.

Повний текст статті


Друкувати
Найбільш популярні матеріали