Сучасний стан цукрової галузі україни: проблеми та перспективи розвитку


СУЧАСНИЙ СТАН ЦУКРОВОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

THE CURRENT STATE OF THE SUGAR INDUSTRY IN UKRAINE: PROBLEMS AND DEVELOPMENT PROSPECTS

Інна ДИНЬКО
,
Луцький національний технічний університет

Іnna DYN’KO,
Lutsk National Technical University

У статті розглядаються особливості бурякоцукрового виробництва. Здійснено загальний огляд стану цукрової промисловості України. Проаналізовано експортний потенціал України. Досліджено основні проблеми цукрової галузі на сучасному етапі кризи аграрної сфери, а також перспективи подальшого розвитку бурякоцукрового виробництва України. Встановлено, що основними шляхами підвищення економічної ефективності виробництва цукру є зростання його продуктивності, зниження витрат і вдосконалення каналів реалізації.

The article outlines the peculiarities of the sugar production process. The general overview of the Ukrainian sugar industry has been fulfilled. Additionally, the exporting potential of Ukraine has been analyzed. This research paper also reviews the main problems of the sugar industry on the current stage of the agricultural crisis and considers the prospects of the further development of Ukrainian sugar production. It is determined that the basic ways of increasing the sugar production economic efficiency is the growth of its productivity, lowering the expenditures and expanding the selling channels.


Друкувати
Найбільш популярні матеріали