Сторінками журналу «Економіст»: рік 2000, №7-8
2000 рік – це перший рік економічного зростання в Україні, яке, в першу чергу, було забезпечене наведенням порядку в енергетичному секторі національного господарства. Державницька позиція енергетичного віце-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко дала змогу звести до мінімуму бартерні угоди та взаємозаліки в паливно-енергетичному комплексі і тим самим усунути багаторічні рецидиви зловживань. Безкомпромісна позиція віце-прем’єр-міністра отримала спротив зі сторони вітчизняних олігархів, підтримуваних президентом Кучмою та парламентською більшістю.


В даному номері говорилося, що Кабмін у другій половині липня ввів у дію більш досконалий механізм розрахунків і розподілу виручки обленерго за електроенергію. Переговори у Москві нашого прем'єра з російським колегою про газ (борги, поточне постачання) до підписання угоди не привели і будуть продовжуватися. Натомість енергетичний віце-прем’єр-міністр, що очолювала делегацію, у Ашгабаті домовилася з Туркменбаші про реструктуризацію боргу та постачання туркменського газу.

У номері 7-8 за 2000 рік опубліковано статті Сергія Лондара та Ігоря Чугунова «Динаміка податково-бюджетного навантаження на економіку України», Івана Богдана «Проблеми активізації інвестиційної діяльності в Україні», Сергія Юрія та Ольги Кириленко «Імперативи місцевого оподаткування», Віталія Козакова «Парето-ефективність та регулювання фондового ринку», Дмитра Толмачова «Роль і перспективи окремих енергоносіїв в енергетиці України».
Сторінками журналу «Економіст»: рік 2000, №7-8
У статті Сергія Лондара та Ігоря Чугунова стверджувалось, що одне з основних завдань української держави протягом останніх років – створення податкової системи, яка була б ефективною в умовах переходу до ринкових відносин та змогла б стимулювати ринкові перетворення в національній економіці. Податкова система України не може бути копією відповідного досвіду інших держав, вона повинна враховувати численні особливості розвитку національної економіки.

У даний час податкова система України знаходиться на етапі реформування. Ще існує нерівномірність податкового навантаження на платників податків, неефективність системи пільг тощо. Тому важливо визначити певні макроекономічні критерії ефективності податкової системи держави, які б допомогли виявити тенденції її змін та на цій основі сформувати пропозиції щодо напрямів змін у податковій політиці. Певний внесок у виконання даного завдання, безперечно, може дати економіко-математичне моделювання податково-бюджетних процесів.

На думку вчених, однією з визнаних моделей, яка на якісному рівні дозволяє зрозуміти взаємозалежність між величиною встановленої сукупної податкової ставки та обсягом податкових надходжень, є крива Лаффера. Суть її полягає в тому, що при поступовому збільшенні податкової ставки від нуля сума податкових надходжень спочатку зростає, досягає максимуму, а при подальшому збільшенні сукупної податкової ставки – поступово зменшується.
Сторінками журналу «Економіст»: рік 2000, №7-8
У статті Сергія Юрія та Ольги Кириленко визначено основні недоліки діючої в Україні практики справляння місцевих податків та зборів, а також розглянуто найважливіші напрями реформування місцевого оподаткування. На їх думку, одна із складових вітчизняної системи оподаткування – це місцеві податки та збори. Вони входять до переліку власних надходжень органів місцевого самоврядування і повністю зараховуються у доходи місцевих бюджетів. Законодавче регулювання місцевого оподаткування розпочалося разом із прийняттям Декрету Кабінету Міністрів України від 20 травня 1993 року «Про місцеві податки і збори», що сприяло впорядкуванню справляння даних платежів, припиненню негативної практики запровадження непередбачених у чинному законодавстві податків, а також неухильному зростанню як абсолютних розмірів надходжень, так і відносних – питомої ваги місцевих податків і зборів у доходах місцевих бюджетів.

У журналі «Економіст» (№7-8 за 2000 рік) значна увага була приділена протистоянню Президента України Леоніда Кучми та енергетичного віце-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко. Це протистояння визначило магістральний вектор політичного переформатування на найближчі 15 років. Соціально-економічне піднесення 2000 року не відбулось би без ліквідації комплексу тіньових схем на енергетичному ринку, чого на жаль не відбувається сьогодні.

Василь Голян,
головний редактор наукового та громадсько-політичного журналу «Економіст»


Друкувати
Найбільш популярні матеріали