Зміст № 10 (372) жовтень 2017 року
ПОДІЇ
EVENTS


До 75-річчя академіка НАН України Бориса Буркинського

To the 75th anniversary of Academician of the National Academy of Sciences of Ukraine Borys Burkinsky

АСОЦІАТИВНА ПОЛІТЕКОНОМІЯ ЖОВТНЯ
4
ASSOCIATIVE POLITICAL ECONOMY OF OCTOBER

ВИСТУП ПРЕЗИДЕНТА НА ЗАСІДАННІ РАДИ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
5
PRESIDENT’S PRESENTATION AT THE MEETING OF THE COUNCIL OF REGIONAL DEVELOPMENT

РАДА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
8
REGIONAL DEVELOPMENT COUNCIL

ВИКЛИКИ ЧАСУ
CHALLENGES OF TIME


Оксана МАЗОРЕНКО, Максим СЕРПУХОВ
ВИЗНАЧЕННЯ РИНКІВ ЗБУТУ ТА УМОВ ЕКСПОРТУ УКРАЇНСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ ДО КРАЇН ЄС
10
Oksana MAZORENKO, Maksym SERPUKHOV
DETERMINATION OF SALES MARKETS AND CONDITIONS FOR UKRAINIAN PRODUCTION EXPORT TO EU COUNTRIES

Ірина ВОЛОШАН
EXPORT OPERATIONS: THE MAJOR PROBLEMS OF THEIR IMPLEMENTATION AND WAY TO THE MARKET
14
Iryna VOLOSHAN
ЕКСПОРТНІ ОПЕРАЦІЇ: НАЙБІЛЬШІ ПРОБЛЕМИ ПРИ ЇХ ЗДІЙСНЕННІ ТА ШЛЯХ ДО РИНКУ

НОВІ СЕНСИ
NEW SENSES


Олександр МОРОЗОВ, Микола ШЕВЧЕНКО,
ДЕЯКІ ОСОБЛИВІ ЕЛЕМЕНТИ ТЕОРІЙ МЕНЕДЖМЕНТУ ЩОДО УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМИ СИСТЕМАМИ ЗА ПРАВИЛАМИ «СПІЛЬНИХ ЦІЛЕЙ»
19
Oleksandr MOROZOV, Mykola SHEVCHENKO
SOME SPECIAL ELEMENTS OF THEORIES OF MANAGEMENT AS REGARDS MANAGING SOCIAL AND ECONOMIC SYSTEMS UNDER THE RULES OF «COMMON GOALS» НАША ІСТОРІЯ 24 OUR HISTORY


Друкувати
Найбільш популярні матеріали