Зміст № 1 (375) січень 2018 року
ЗАПРОШЕННЯ ДО ПРОЕКТУ

INVITATION TO PROJECT

ОГЛЯД 2017

Головне у 2017
1
REVIEW 2017
The main thing in 2017

Возняк про корисних ідіотів
4
Woznyak about useful idiots

Щури
6
Rats

ПРОГРАМА
Без коментарів
7
PROGRAM
No comments

Програма уряду
8
Government program

ЧИ БУДЕ СВІТОВА ВІЙНА?
Іноземцев про народ РФ
13
WILL THERE BE A WORLD WAR?
Inozemtsev about the people

Ілларіонов про Путіна
15
Illarionov about Putin

Бєлковський про Путіна і народ
18
Belkovsky about Putin and people

ОГЛЯД 2018

Росошенко – події січня
19
REVIEW 2018
Rososhenko – events of January


Друкувати
Найбільш популярні матеріали