Зміст № 2 (376) лютий 2018 року
ЛЮТИЙ 2018. АСОЦІАТИВНА ПОЛІТЕКОНОМІЯ

FEBRUARY 2018. ASSOCIATIVE POLITICAL ECONOMY

ІНТЕРВ’Ю
INTERVIEW


Павло КОВАЛЬ:
ПЕРШИМИ ПОВИННІ ПРИЙТИ ІНВЕСТИЦІЇ, ЗА НИМИ ПРИЙДУТЬ НАЙСУЧАСНІШІ ТЕХНОЛОГІЇ
2
Pavlo KOVAL’:
INVESTMENTS SHOULD COME FIRST, MODERN TECHNOLOGY WILL FOLLOW

ПОДІЇ
EVENTS


Наталія ЗАРИЦЬКА
НОВИЙ ПОГЛЯД НА ІНВЕСТИЦІЇ В АГРОБІЗНЕС КРУГЛИЙ СТІЛ «ІНВЕСТИЦІЇ ТА КРЕДИТУВАННЯ В АГРОБІЗНЕСІ: ОСОБЛИВОСТІ І ПЕРСПЕКТИВИ», 8 ЛЮТОГО 2018 РОКУ
6
Nataliya ZARYTS’KA
A FRESH PERSPECTIVE ON THE INVESTMENT IN AGRIBUSINESS ROUND TABLE CONFERENCE “INVESTMENT AND CREDITING IN AGRIBUSINESS: PECULIARITIES AND PROSPECTS”, FEBRUARY 8, 2018

ДИСКУСІЯ
DISCUSSION


Андрей КРИВОРАК
БЫЛ ЛИ ДЖОН МЕЙНАРД КЕЙНС КЕЙНСИАНЦЕМ
8
Andriy KRYVORAK
WAS JOHN MAYNARD KEYNES A KEYNESIAN?

ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА
FINANCIAL POLICY


Євгеній РЕДЗЮК
ЧОМУ НЕ ДІЮТЬ ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ?
11
Yevheniy REDZYUK
WHY DO NOT FINANCIAL INSTRUMENTS TO ENSURE THE DEVELOPMENT OF THE UKRAINIAN ECONOMY WORK?

Вадим БАРДАСЬ
ІНВЕСТИЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ В УКРАЇНІ: ЯКИМ ВОНО БУЛО І БУДЕ У 2018 РОЦІ
15
Vadym BARDAS’
INVESTMENT ENVIRONMENT IN UKRAINE: PAST HISTORY AND PROSPECTS FOR 2018

ВИКЛИКИ ЧАСУ
CHALLENGES OF TIME


Алла КРИСАК
СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ КОМПЛЕКСНОГО ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН: ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ ПІДҐРУНТЯ ТА МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ
18
Alla KRYSAK
STRATEGIC PRIORITIES FOR COMPLEX ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL REGULATION OF LAND RELATIONS: INSTITUTIONAL BASIS AND IMPLEMENTATION MECHANISM

Леся СТЕШЕНКО
ПРІОРИТЕТИ ЗРОСТАННЯ НАДХОДЖЕНЬ У МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
25
Lesya STESHENKO
PRIORITIES OF LOCAL BUDGET REVENUES INCREASE UNDER THE CONDITIONS OF DECENTRALIZATION


Друкувати
Найбільш популярні матеріали