Чому не діють фінансові інструменти забезпечення розвитку економіки України?
ЧОМУ НЕ ДІЮТЬ ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ?

WHY DO NOT FINANCIAL INSTRUMENTS TO ENSURE THE DEVELOPMENT OF THE UKRAINIAN ECONOMY WORK?

Євгеній РЕДЗЮК,

кандидат економічних наук,
старший науковий співробітник сектору міжнародних фінансових досліджень,
ДУ «Інституту економіки і прогнозування» НАН України, Київ

Yevheniy REDZYUK,
Ph.D. in Economics,
Senior Scientific Researcher of international financial studies
for SI “Institute for economics and forecasting”, NASU, Kyiv

У сучасних умовах, провідними фінансовими інструментами для сталого економічного розвитку у світі є інвестиція, кредит і акумульовані кошти. Але в Україні не діють ці класичні інструменти розвитку економіки. Інвестори не отримують інфраструктурні можливості на реалізацію своїх проектів та ідей у вітчизняній економіці. Інвестування не повинно залежати від особистих зв’язків в Україні, а має залежати від якості проектів та кінцевого продукту, який пропонує інвестор. Зазначимо, що при всіх здійснених реформах 2014-2018 років (енергетична, регіональна, пенсійна, медична, фінансово-банківська тощо) більшість вітчизняного малого й середнього бізнесу, іноземні інвестори та пересічні громадяни в цілому не відчули дерегуляції та суттєвого полегшення адміністрування бізнесу в Україні, тому попит на інвестиції у вітчизняну економіку знаходиться на наднизькому рівні, прямі іноземні інвестиції в Україні знижуються або перебувають у стагнуючому стані.

Повний текст статті


Друкувати
Найбільш популярні матеріали