Рахункова палата представила перші напрацювання щодо пріоритетів реформування своєї діяльності28 березня Голова Рахункової палати Валерій Пацкан та член Палати Василь Невідомий взяли участь у засіданні координаційної зустрічі з представниками Верховної Ради України та представниками міжнародної технічної допомоги, організованої Програмою USAID РАДА на тему: «Посилення ефективності незалежного парламентського контролю та роль інституцій». Головною темою стало обговорення пріоритетів реформування потенціалу Рахункової палати.

«Нам важливо зараз напрацювати стратегію діяльності Рахункової палати. Необхідно істотно зміцнити інституційний потенціал, зокрема, якість і своєчасність аудитів, здатність виявляти додаткові фінансові можливості й загрози в бюджетному середовищі, ефективно реагувати на запити суспільства, створити надійні засади управління. Відновити інституцію і, зрештою, мати цілковиту довіру українців до діяльності Рахункової палати. Це має бути дієвий орган зовнішнього фінансового контролю – міцний, незалежний і прозорий», – відзначив Голова Рахункової палати Валерій Пацкан.

«Дуже важливо,щоб Рахункова палата реалізувала свою природу, як орган, покликаний не карати правопорушників, а за результатами своєї роботи вказувати на причини і наслідки порушень у фінансово-бюджетній сфері, рекомендувати, передовсім, виконавчій владі й усім головним розпорядникам бюджетних коштів шляхи ефективного розподілу і використання фінансових ресурсів», – зауважив Іван Крулько, Голова підкомітету з питань державного фінансового контролю та діяльності Рахункової палати Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, який також взяв участь у зустрічі.

В презентації, яку представив член Рахункової палати Василь Невідомий щодо пріоритетів реформування потенціалу Рахункової палати, головним викликом є імплементація міжнародних стандартів, які регулюють правила фінансового контролю, зокрема стандартів INTOSAI та методології, так само як обмін найкращими практиками ЄС у сфері зовнішнього контролю та аудиту державних фінансів. – Сутність такої модернізації повноважень і аудиторської практики Рахункової палати України є своєрідним «аудиторським Рубіконом» для нашого органу на шляху реформування з контролюючої в проєвропейську, незалежну державну аудиторську інституцію, – зазначив Василь Невідомий.

В ході обговорення спікери Рахункової палати вказали на основні пріоритети реформування інституції. Наріжним каменем аудиторської діяльності має бути нова якість аудитів, оновлення Кодексу етики аудитора, методології проведення аудитів, оцінки систем управління ризиками, удосконалення внутрішніх нормативно-правових актів Рахункової палати з наголосом на створенні всеохоплюючої системи управління якістю аудитів. В пріоритетах Рахункової палати є підвищення кваліфікації та сертифікація працівників за міжнародними зразками.

Рахункова палата зацікавлена у координованій співпраці з міжнародними партнерами у нарощуванні потенціалу. Було відзначено необхідність перегляду загальних рекомендацій з проведення аудиту ефективності використання державних коштів на їх відповідність вимогам Міжнародних стандартів вищих органів державного аудиту (ISSAI), нормативного оформлення співпраці з Верховною Радою України, Урядом, громадськістю, зокрема, забезпечення належного супроводу та публічного доступу до звітів РП, а головне – контролю за виконанням аудиторських рекомендацій. Запровадження критеріїв вимірювання ефективності роботи SAI PMF для вищих аудиторських інституцій. Не залишилось поза увагою і питання зміцнення внутрішнього контрольного середовища та посилення спроможності внутрішнього аудиту в секторах оборони та безпеки, охорони здоров'я, соціальної політики, юстиції, екології та інших сферах в ході інституційних реформ.
Учасники зустрічі були одностайні у підтримці сутності пріоритетів роботи Рахункової палати. А саме: сформувати стратегічний план, провести оцінку самої структури, щоб зрозуміти сутність потреб, ідентифікувати прогалини між сучасним станом та бажаною моделлю аудиторської інституції. Зовнішнє оцінювання діяльності Рахункової палати може здійснюватися одним із провідних членів міжнародної організації вищих органів фінансового контролю (INTOSAI).

Управління інформаційної політики


Друкувати
Найбільш популярні матеріали