Економічний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія ФедьковичаЮрія Федьковича - центр вищої економічної освіти Буковини з майже 50-річною історією, потужним професорсько-викладацьким складом, сучасною матеріально-технічною базою та значними науковими здобутками. Випускники факультету (понад 12 тисяч підготовлених фахівців) працюють за отриманими спеціальностями у компаніях усього світу.

Економічний факультет– це: підрозділ найстаршого навчального закладу регіону найвищого рівня акредитації; міжнародне визнання та співпраця з іноземними партнерами у багатьох країнах світу; гуртожитки у студмістечку з розвиненою інфраструктурою; можливість отримання офіцерського звання на військовій кафедрі ЧНУ; перспективи стажування та продовження навчання за кордоном; цікаве та змістовне студентське дозвілля.

Успішно функціонують і розвиваються стійкі наукові зв’язки економічного факультету ЧНУ з економічними навчальними закладами України, зокрема, з таких міст як Київ, Харків, Львів, Одеса, Тернопіль, Луцьк, Черкаси тощо, та зарубіжних країн. Основою формування і розширення даних зв’язків є регулярна участь викладачів та студентів факультету в міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях. Важлива роль у підготовці висококваліфікованих економістів відіграють спеціальні курси та семінари, які забезпечуються зарубіжними науковцями. Студенти мають змогу проходити фахову практику та семестрове навчання з програмою ERASMUS+ в університетах Норвегії, Австрії, Німеччини, Іспанії, Нідерландів, Румунії, Литви та інших країн Європи.

Прикладом ефективної наукової роботи економічного факультету є проведення щорічних конференцій та, зокрема, знакового для розвитку вітчизняної науки Міжнародного економічного Шумпетерівського форуму, присвяченого 100-річчю з часу роботи у стінах ЧНУ видатного вченого-економіста Йозефа АлоїзаШумпетера. Проведення форуму дало змогу студентам факультету долучитися до наукової роботи на рівні з провідними вітчизняними та зарубіжними економістами-науковцями.

На економічному факультеті Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича функціонує англомовна Школа соціального підприємництва (SocialEntrepreneurshipSchool IBS), яка проводилася спільно із Інститутом доктора Яна-Урбана Сандала (Норвегія).

За підтримки Міністерства закордонних справ Норвегії та Міжнародного фонду соціальної адаптації економічний факультет реалізовує важливий соціальний проект «Перепідготовка та соціальна адаптація військовослужбовців звільнених в запас та членів їх сімей в Україні» за програмою «Організація та управління підприємницькою діяльністю».

На економічному факультеті здійснюється підготовка фахівців за такими спеціальностями (бакалавр, магістр, доктор філософії):

• Економіка (аналітична економіка)
• Економіка (економічна кібернетика)
• Економіка (управління персоналом та економіка праці)
• Маркетинг
• Менеджмент (менеджмент організацій і адміністрування)
• Міжнародні економічні відносини
• Облік і оподаткування
• Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
• Фінанси, банківська справа та страхування

Для окремих спеціальностей є можливість навчання за програмою подвійного диплому та отримання двох дипломів (українського та європейського).

Детальніша інформація на сайті та соціальній мережі


Друкувати
Найбільш популярні матеріали