Оптимізація системи землекористування
ОПТИМІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

LAND-USE SYSTEM OPTIMIZATION

Ірина НОВАКОВСЬКА,

доктор економічних наук,
Національний авіаційний університет, Київ

Iryna NOVAKOVS’KA,

Doctor of Economics,
National Aviation University, Kyiv

У статті розкрито особливості поняття «землекористування», проаналізовано принципи та механізми формування екологічно стійких агроекосистем, обґрунтовуються напрями протиерозійної організації території в ерозійно небезпечних агроландшафтах.

The article reveals the peculiarities of the concept of “land utilization”, analyses the principles and mechanisms of the formation of ecologically stable agroecosystems, and substantiates the directions of anti-erosion planning in erosionally dangerous agrolandscapes.

Повний текст статті


Друкувати
Найбільш популярні матеріали