Конкурентоспроможність вітчизняного м’ясного скотарства

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ВІТЧИЗНЯНОГО М’ЯСНОГО СКОТАРСТВА

COMPETITIVENESS OF DOMESTIC CATTLE

Олександр ШЛАПАК
,
Інститут економіки та прогнозування НАН України, Київ

Oleksandr SHLAPAK,
Institute for Economics and Forecasting, Ukrainian NAS, Kyiv

Проаналізовано підходи до розв’язання проблеми підвищення конкурентоспроможності галузі м’ясного скотарства країни. Зроблено висновок, що на сьогодні в Україні створилися об’єктивні передумови для відновлення колишніх позицій на внутрішньому ринку м’яса та нарощування виробництва високоякісної яловичини, здатної конкурувати й на зовнішньому ринку.

Approaches to the problem of increasing the competitiveness of the country’ meat cattle are analyzed. The conclusion is that today in Ukraine, somehow, it is created the objective conditions for the restoration of the former position in the domestic market of meat and production of high-quality beef able to compete in foreign markets.


Друкувати
luda
Група: Гості 27 марта 2013 15:11
1


конкурентоспроможність вітчизняного мясного скотарства