Юрій Лучечко: вихід на європейський ринок біоетанолу прискорить модернізацію спиртової галузіРозвиток спиртової галузі в останні роки є однією з найбільш резонансних проблем розвитку переробного сегмента АПК України в цілому. Створення у 2010 році ДП «Укрспирт» було спрямоване на підвищення результативності управління спиртовим виробництвом та забезпечення принципово нового рівня конкурентоспроможності продукції. Незважаючи на сприятливі організаційні, ресурсно-виробничі та технічні передумови для розширеного відтворення, підприємству тривалий час не вдавалося подолати стагнаційні прояви і вийти на висхідний тренд розвитку. Але з кінця 2017 року і в першій половині 2018 року менеджменту підприємства вдалося локалізувати кризові явища й пожвавити інвестиційне забезпечення проектів модернізації та реконструкції техніко-технологічної бази спиртових виробництв. За 7 місяців 2018 року ДП «Укрспирт» було профінансовано капітальних інвестицій на 80 млн грн, що у 3 рази більше, ніж за весь 2017 рік. Ми попросили виконуючого обов’язки директора ДП «Укрспирт» Юрія Михайловича Лучечка поділитися своїми думками стосовно перспектив і пріоритетів розвитку підприємства, зокрема нарощення обсягів інвестування та диверсифікації виробничо-господарської діяльності.

– Юрію Михайловичу, що на сьогодні має виступати основним стратегічним пріоритетом розвитку ДП «Укрспирт», реалізація якого дозволить забезпечити необхідний рівень капіталізації спиртових виробництв і максимально можливу завантаженість виробничих потужностей?

– Це насамперед виробництво біоетанолу та альтернативного моторного палива з його вмістом на незадіяних виробничих майданчиках спиртових підприємств. Налагодивши виробництво біоетанолу, ми зможемо забезпечувати використання в моторному паливі екологічно чистого компоненту, який суттєво знижує викиди токсичних речовин, зменшує залежність від імпорту енергоносіїв, покращує загальну екологічну ситуацію в країні. Тим більше, що ми зобов’язані нарощувати виробництво біоетанолу відповідно до Національного плану дій з відновлюваної енергетики на період до 2020 року, згідно з яким загальний очікуваний внесок біоетанолу, етилтретбутилового ефіру, виробленого з біоетанолу, для досягнення обов’язкових індикативних цілей щодо їх споживання на транспорті на 2020 рік заплановано в обсязі 320 тис. тонн нафтового еквіваленту. А обсяги виробництва продукції на основі етанолу (біоетанолу) у 2017 році, за експертними оцінками, становили всього 80-85 тис. тонн. За такого обсягу Україна не зможе виконати вимоги ЄС щодо обов’язкового використання 10% біопалива або іншого відновлюваного ресурсу в пальному для транспорту.

Юрій Лучечко: вихід на європейський ринок біоетанолу прискорить модернізацію спиртової галузі

– Тобто ставка ДП «Укрспирт» на виробництво біоетанолу корелює з новими енергетичними індикаторами ЄС?

– Україна, уклавши Угоду про зону вільної торгівлі з ЄС, яка вступила в дію з 1 січня 2016 року, зобов’язується імплементувати Директиву 2009/28/ЄС від 23 квітня 2009 року, яка передбачає впровадження в загальному споживанні до 2020 року біопалива або іншого відновлюваного палива для транспорту в розмірі 10%. На виконання вказаних вимог Кабмін видав відповідні розпорядження №791-р від 3 вересня 2014 року «План заходів з імплементації Директиви Європейського Парламенту та Ради 2009/28/ЄС від 23 квітня 2009 року про заохочення до використання енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії» та №902-р від 1 жовтня 2014 року «Національний план дій з відновлюваної енергетики на період до 2020 року».

Ще раніше була видана Постанова Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 року №927 «Технічний регламент щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив» та вимоги ДСТУ 7687:2015, які регламентують і дозволяють використання об’ємної частки біоетанолу до 5% при виробництві традиційних бензинів автомобільних.

Крім названого інституційного підґрунтя для виробництва біоетанолу, Україна має ще й преференції в рамках вільної торгівлі між нашою країною та ЄС, які встановлюють безмитні тарифні квот ЄС на етанол (загальний обсяг тарифної квоти ЄС для України на 2018 рік становить 56, 2 тис. тонн; у 2019 тарифна квота зросте до 70,8 тис. тонн; у 2020 році – до 85,4 тис. тонн; у 2021 році – до 100 тис. тонн. Тобто перед нами відкривається ємнісний ринок біоетанолу країн Європейського Союзу.

– Ви говорите про сформовані інституційні передумови та сприятливу кон’юнктуру стосовно налагодження виробництва біоетанолу на незадіяних майданчиках спиртових виробництв ДП «Укрспирт». А чи є в наявності достатня ресурсна база для виробництва названого вами паливного продукту?

– Місця провадження діяльності (МПД), на яких планується організація виробництва біоетанолу та палива моторного альтернативного, знаходяться в регіонах, де є достатній обсяг цукровмісної та крохмалевмісної сировини. На сьогодні ця сировина експортується в країни, де з неї виготовляють біоетанол. Тобто фактично вивозиться додана вартість, яка за допомогою наших потужностей може створюватися в Україні й давати синергетичний ефект як для сільськогосподарських товаровиробників, так і для переробно-харчових виробництв. Я переконаний, що після налагодження виробництва біоетанолу на МПД у Вінницькій, Київській, Львівській, Тернопільській, Черкаській та Чернівецькій областях переробно-харчовий сегмент АПК цих регіонів отримає нові імпульси для розвитку, що поступово виведе зі стану стагнації й суміжні із спиртовим виробництвом галузі.

Юрій Лучечко: вихід на європейський ринок біоетанолу прискорить модернізацію спиртової галузі

– А чи має підприємство необхідні технічні та технологічні можливості, щоб налагодити виробництво біоетанолу вже у найближчій перспективі?

– ДП «Укрспирт» має незадіяні на поточний момент у виробничому процесі майданчики, які можна використати для виробництва біоетанолу та палива моторного альтернативного на основі 35% біоетанолу. Підприємство також має техніко-технологічні можливості для одержання біоетанолу з крохмалевмісної сировини як «вологим», так і «сухим» способом, а також з цукровмісної сировини. Є необхідне кадрове та виробничо-технічне забезпечення для впровадження технології виробництва палива моторного з вмістом біоетанолу на основі установки компаундування бензинів і дизельного палива. ДП «Укрспирт» отримало у встановленому законодавством порядку свідоцтво про належність палива до альтернативного, що також підтверджується експертним висновком щодо наявності в паливі моторному «SUPER A»/95 ознак альтернативного палива.

– Виробництво біоетанолу однозначно буде супроводжуватися утворенням значних обсягів вторинної сировини. Як її можна використовувати?

– Нашими фахівцями вже розроблено проекти, які дадуть можливість забезпечити максимально можливий рівень утилізації вторинної сировини і тим самим підвищувати рівень комплексності виробництва. Зокрема, на Хоростківському МПД (Тернопільська область) заплановано виготовлення біогазу потужністю 9 504 тис. м3. Вартість проекту – 100 млн грн. Фактично реалізація проекту виробництва біогазу дасть можливість зменшити потребу у викопних вуглеводнях і тим самим підвищити енергоефективність виробництва й обслуговування місцевих об’єктів комунальної та соціальної інфраструктури.

– Який обсяг інвестицій потрібен для організації виробництва біоетанолу? І як щодо інвестиційного забезпечення модернізації основного капіталу на ДП «Укрспирт»?

– Завдяки подоланню стагнаційних процесів на підприємстві, свідченням чого є усунення збитків та налагодження прибуткової діяльності, нам вдалося забезпечити збільшення обсягів фінансування капітальних інвестицій. За 7 міс. 2018 року було профінансовано 80 млн грн капітальних інвестицій, що в три рази більше, ніж за весь 2017 рік.

Для налагодження виробництва біоетанолу та альтернативного моторного палива ДП «Укрспирт» планує здійснити модернізацію восьми виробничих підприємств у Вінницькій, Київській, Львівській, Тернопільській та Чернівецькій областях. Загальна потреба в інвестиціях становить 1,5 млрд грн.

Юрій Лучечко: вихід на європейський ринок біоетанолу прискорить модернізацію спиртової галузі

– На які ринки буде орієнтуватися підприємство у випадку налагодження виробництва біоетанолу?

– Ми будемо постачати біоетанол як на український ринок, так і на ринки країн Європейського Союзу. Як я вже зазначав, для освоєння ринку ЄС є всі інституційні передумови, в першу чергу незаповнені квоти на постачання біоетанолу з України. На експорт за кодом УКТ ЗЕД 2207 20 00 10 «Біоетанол марки Б» планується щорічно реалізовувати 85,2 тис. тонн продукції. Інші 80,5 тис. тонн продукції підприємство використає для виробництва товарних позицій за кодом УКТ ЗЕД 3824 90 97 10 «Паливо моторне «SUPER A»/95» та «Паливо моторне альтернативне для бензинових двигунів».

– Юрію Михайловичу, крім біоетанолу і супутніх видів продукції, які ще товарні позиції ви плануєте освоювати і скільки для цього потрібно інвестицій? І, звичайно, як це відобразиться на рівні ефективності виробничо-господарської діяльності ДП «Укрспирт»?

– На 17 МПД заплановано виробництво харчового спирту «Люкс» і «Пшенична сльоза» потужністю 12,8 млн. дал на рік. Необхідна сума інвестицій становить 317 млн грн. На Тхорівському МПД (Київська область) заплановано виробництво технічних рідин потужністю 4,08 тис. тонн на рік. Інвестиційний проект на суму 20 млн грн планується до впровадження у 2019 році. Спирт-сирець виготовлятиметься на трьох МПД. Загальна потужність становитиме 2,4 млн. дал. на рік. Інвестиційна вартість проекту – 52,5 млн. грн. Три МПД виготовлятимуть технічний спирт. Потужність виробництва – 2,5 млн. дал на рік. Сума інвестицій становитиме 11 млн грн. Високопротеїнові кормові добавки для відгодівлі тварин DDG та DDGS заплановано виготовляти на 31 МПД. Сумарна вартість інвестицій – 346 млн грн, потужність – 189,8 тис. тонн на рік.

За прогнозами наших фахівців, освоєння запланованих інвестиційних ресурсів дасть змогу у 2019 році порівняно з 2017 збільшити додану вартість на ДП «Укрспирт» на 63,5 млн грн, у 2023 році порівняно з тією ж базою – на 446,8 млн грн. Приріст у 2019-2023 роках доданої вартості на ДП «Укрспирт» забезпечить суттєве нарощення надходжень обов’язкових платежів до Зведеного бюджету України та державних цільових фондів. За нашими прогнозами, у 2019 році порівняно з 2017 ці надходження збільшаться на 24,9 млн грн, а у 2023 році порівняно з аналогічною базою – на 1,02 млрд.

– Ви наголошуєте на значній економічній ефективності реалізації запропонованих стратегічних пріоритетів розвитку ДП «Укрспирт». А який соціальний ефект буде досягнуто?

– Очікуваний економічний ефект, проявом якого, як я вже говорив, стане зростання надходжень до Зведеного бюджету України, зокрема до місцевих бюджетів, на порядок посилить бюджетонаповнюючу роль МПД ДП «Укрспирт», що для депресивних адміністративних районів аграрної спеціалізації (основний ареал розміщення МПД) матиме вирішальне значення для прискорення темпів соціально-економічного піднесення. Налагодження виробництва біоетанолу та інших видів продукції однозначно вплине на зростання рівня оплати праці працівників МПД і зумовить потребу в додаткових трудових ресурсах, а для районних центрів, міст районного підпорядкування, селищ та сіл це стане вирішальним чинником підвищення доходів домогосподарств та зростання зайнятості місцевого населення.

Юрій Лучечко: вихід на європейський ринок біоетанолу прискорить модернізацію спиртової галузі

– Які зміни необхідно внести в нормативно-правову базу та в систему фіскального регулювання виробництва спирту та спиртовмісних рідин, щоб перераховані вами стратегічні пріоритети розвитку ДП «Укрспирт» були максимальною мірою впроваджені в господарську практику?

– Реалізація запропонованих стратегічних пріоритетів розвитку ДП «Укрспирт» стане можливою за умови здійснення певного комплексу інституційних змін, зокрема прийняття законодавчих актів. По-перше, необхідно прискорити прийняття законопроекту «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України стосовно розбудови спиртової галузі», який передбачає справляння акцизного податку за ставкою 0 гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту. Обнулення ставок акцизного податку не матиме вагомих негативних наслідків на доходну частину державного бюджету, але водночас дасть поштовх виробництву біоетанолу, використання якого в моторному паливі дасть змогу знизити собівартість та реалізаційну ціну палива на 10-15%.

По-друге, необхідно встановити мораторій на звернення стягнення на активи ДП «Укрспирт» як платника податків за фінансовими санкціями, які застосовані до 31 грудня 2015 року, на час до прийняття рішення про приватизацію підприємства. У разі прийняття рішення щодо встановлення мораторію буде створено умови для прибуткової діяльності підприємства, збільшення надходжень до Державного бюджету України, ефективного використання виробничих потужностей підприємства.
По-третє, забезпечити співпрацю ДП «Укрспирт» із Державною фіскальною службою України та іншими державними органами в частині розробки або вдосконалення технічних регламентів та інструкцій, які б надавали можливість виробляти в Україні спиртовмісну продукцію, зокрема суміші запашних речовин і розріджувачі.

– Дуже дякую вам за інтерв’ю!

Інтерв’ю підготував Василь Голян


Друкувати
Найбільш популярні матеріали