Керівники підприємств планують збільшення інвестиційних витратНаціональний банк констатує, що інфляційні очікування бізнесу покращилися і склали 8,9%, свідчать результати чергового опитування керівників підприємств.

Український бізнес зберігає позитивні очікування щодо рівня ділової активності в наступні 12 місяців. Індекс ділових очікувань на наступні 12 місяців склав 117,2%.

Як і в попередніх опитуваннях, пожвавлення ділової активності очікують респонденти всіх видів економічної діяльності. Найоптимістичніші прогнози у підприємств переробної промисловості.

Високі темпи зростання економічної активності зберігаються в основному завдяки поліпшенню прогнозів щодо загальних обсягів реалізації продукції власного виробництва, а також інвестиційних витрат на машини, обладнання та інвентар.

Збільшення інвестиційних витрат на своїх підприємствах у наступні 12 місяців очікують респонденти всіх видів економічної діяльності.

Підприємства зберігають позитивні оцінки щодо поточного фінансово-економічного стану своїх підприємств і очікують поліпшення в наступні 12 місяців.

Одночасно бізнес відзначає низький рівень залишків готової продукції і відсутність власних виробничих потужностей в разі несподіваного збільшення попиту.

Підприємства продовжують очікувати зростання обсягів залучення іноземних інвестицій.

Очікування щодо зростання потреби в позикових коштах найближчим часом також залишилися практично на рівні попереднього кварталу: баланс відповідей - 36,9% (у II кварталі 2018 - 36,3%).

Однак третій квартал поспіль скорочується частка респондентів, які планують залучати банківські кредити.

Серед тих, хто планує брати кредити, залишається високою частка респондентів, які планують брати кредити в національній валюті - 82,2%.

Найбільш стримуючим фактором для залучення підприємствами кредитів залишаються високі ставки по кредитах (69,1% респондентів).

Другий квартал поспіль підприємства знижують інфляційні очікування.

Так, за підсумками опитування зростання споживчих цін очікується на рівні 8,9% (у II кварталі 2018 - 9,6%).

Основним фактором впливу на зростання цін залишається курс гривні до іноземних валют (82.8% відповідей).

На другому в місці - витрати на виробництво, однак вага цього чинника в порівнянні з попереднім кварталом знизився на 3.1 п.п. до 68,5%.

На думку опитаних представників підприємств у наступні 12 місяців на динаміку цін впливатимуть доходи населення і ціни на світових ринках.


Друкувати
Найбільш популярні матеріали