Актуальні проблеми управління соціально-економічними системами
Шановні колеги !
кафедра економіки Луцького національного технічного університету

запрошує Вас прийняти участь у
ІІІ міжнародній науково-практичній інтернет-конференції

«Актуальні проблеми управління соціально-економічними системами»


Дата проведення: 07 грудня 2018 року.
Місце проведення: м. Луцьк, вул. С. Ковалевської, 29, аудиторія К 203.
Останній термін подання тез та заявок: 01 грудня 2018 року.


Тематичні напрямки роботи конференції (секції):

Управління національним господарством, галузями та господарськими комплексами.
Управління державними фінансами.
Регіональний менеджмент, міжнародне співробітництво, євроінтеграція.
Менеджмент та економіка підприємства.
Управління персоналом, трудовий потенціал, лідерство.
Ринок праці, зайнятість населення, соціальне партнерство.
Управління логістичними процесами на різних рівнях господарювання.
Фінансове та обліково-аналітичне забезпечення управлінських процесів.
Економіка довкілля та природних ресурсів.

Умови участі в конференції


Офіційні мови конференції: українська, англійська, польська, білоруська, болгарська, сербська, російська.

Для участі у конференції потрібно не пізніше 01 грудня 2018 року вислати на електронну адресу [email protected] з приміткою «на конференцію»:

заявку учасника за формою, поданою нижче.
тези доповіді та скановану квитанцію про сплату організаційного внеску.
За підсумками конференції будуть видані програма та збірник тез доповідей, які будуть розіслані на електронні адреси учасників конференції.
Безкоштовно з надсиланням електронної версії збірника, програми та сертифіката про участь у PDF-форматі публікуються тези учасників:
зарубіжних навчальних закладів, установ, організацій;
вузів-партнерів Луцького НТУ, а також вузів, переміщених з тимчасово окупованих територій України;
одноосібні тези докторів наук та/або професорів, завідувачів кафедр, деканів;
тези учасників, які візьмуть участь у конференції в онлайн-режимі по Skype-зв’язку.
Деталі оформлення заявки і тез у прикріпленому інформаційному листі.

З повагою,
Олександр Шубалий, д.е.н., професор,
завідувач кафедри економіки
Луцького національного технічного університету


Друкувати
Найбільш популярні матеріали