V МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ УЧЕНИХ, АСПІРАНТІВ, ЗДОБУВАЧІВ І СТУДЕНТІВ «ОБЛІК, АНАЛІЗ І КОНТРОЛЬ В СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ»
V МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ УЧЕНИХ, АСПІРАНТІВ, ЗДОБУВАЧІВ І СТУДЕНТІВ
«ОБЛІК, АНАЛІЗ І КОНТРОЛЬ В СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ»

27 квітня 2019 року
Луцьк

Шановні колеги!

Запрошуємо взяти участь в роботі міжнародної науково-практичної конференції, яку проводить кафедра обліку і аудиту Луцького національного технічного університету для науковців та практиків, аспірантів, здобувачів і студентів, які зацікавлені у популяризації власних наукових досліджень.

НАУКОВІ НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
1. Інтеграція бухгалтерського обліку з суміжними економічними науками.
2. Спрощені системи обліку, оподаткування та звітності в сучасних умовах господарювання.
3. Облікове забезпечення господарських процесів.
4. Управлінський облік і контроль як підсистеми сучасного менеджменту підприємства.
5. Контроль як функція менеджменту і інститут аудиту: сучасний стан і перспективи розвитку.
6. Економіко-математичне моделювання в управлінні підприємством.
7. Комунікативні процеси у педагогічній та управлінській діяльності.
8. Результати науково-технічного прогресу (інновації) як об’єкти обліку, аналізу і контролю.
9. Методика економічного аналізу в умовах реформування національної економіки: зарубіжний досвід і вітчизняна практика.

Робочі мови конференції: українська, англійська, польська, російська.

До участів в роботі конференції приймаються тези надіслані електронною поштою до 19 квітня 2019 року (включно).

Для участі у конференції необхідно не пізніше 19 квітня 2019 року вислати на електронну адресу: [email protected]:
1) заявку на участь у конференції (назва файлу – Ткачук_Заявка);
2) тези доповіді (назва файлу – Ткачук_Тези);
3) відскановану електронну копію підтвердження сплати організаційного внеску (назва файлу – Ткачук_Оплата).
За підсумками конференції будуть видані програма та збірник тез доповідей, які в електронному вигляді (у pdf форматі) будуть розіслані на електронну адресу учасника конференції, вказану у заявці.

ДЕТАЛЬНІШЕ ЗА ПОСИЛАННЯМ


Друкувати
Найбільш популярні матеріали