Сергій Тарута: Потенціал збалансованого розвитку України зосереджено у регіонах
Збалансований розвиток - це модель розвитку країн і регіонів, за якої економічне зростання, матеріальне виробництво і споживання, а також інші види діяльності суспільства відбувається в межах, які визначаються здатністю екосистем відновлюватися, поглинати забруднення і підтримувати життєдіяльність сучасних і майбутніх поколінь.


Доктрина збалансованого розвитку «Україна 2030», що побачила світ у 2017 році на новій теоретичній парадигмі, ядром якої є людиноцентризм, формулює стратегічні і тактичні завдання економічного прориву України та механізми їх досягнення. Доктрина органічно поєднала в собі політичні, економічні, соціальні та екологічні компоненти суспільного розвитку, чітко визначає європейські і міжнародні координати національного розвитку в контексті глобальних мегатрендів, що є цілком закономірним, вмотивованим, логічним і сучасним форматом документу такого роду.

Ефективний економічний розвиток забезпечує економічне зростання в регіоні, і, оскільки регіон є частиною держави, це сприяє економічному зростанню в державі, підвищуючи добробут населення. Ефективна кооперація регіонів забезпечує розвиток країни, який базується на міжрегіональній співпраці, а не на конкуренції. Тому актуальним завданням регіональної політики є реалізація принципу: «сильні регіони – ефективна співпраця – сильна держава».

Регіони потужно розвиваються. Зокрема, якщо поглянути на реальні можливості регіонів, то вбачається потужний потенціал для амбітного стрибка України: Детальніше за регіонами.


Друкувати
Найбільш популярні матеріали