Впровадження наскрізного механізму державної регуляторної політики у сфері енергозбереження

ВПРОВАДЖЕННЯ НАСКРІЗНОГО МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОЇ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

IMPLEMENTATION OF THE THROUGHOUT MECHANISM OF GOVERNMENTAL REGULATOR POLICY IN THE ENERGY SAVING SPHERE

Михайло ЮДІН
,
кандидат економічних наук,
Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, Одеса

Mykhaylo YUDIN,
PhD Economics,
Institute of Market Problems and Economic & Ecological Research, NAS of Ukraine, Odessa

У статті розглянуто основні принципи законодавчого забезпечення процесу енергозбереження в Україні. Визначено невідповідності законодавчого супроводу процесу енергозбереження та реального стану розвитку енергозбереження. Запропоновано принципову схему процесу енергозбереження в Україні.

The article reviews the basic principles of legislative support of energy saving process in Ukraine. Inconsistencies in legislative support of energy saving process and the real development of energy saving are detected. A principal scheme of the energy-saving in Ukraine is proposed.


Друкувати
Найбільш популярні матеріали