Екологічна складова соціально-економічного розвитку міста

ЕКОЛОГІЧНА СКЛАДОВА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ МІСТА

ECOLOGICAL CONSTITUENT OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE CITY

Людмила ДРОМАШКО
,
заслужений економіст України,
міський голова, Первомайськ

Lyudmyla DROMASHKO,
Honored Economist of Ukraine,
Mayor of the Pervomaysk city

Сергій ДОЦЕНКО,
кандидат технічних наук,
Первомайський політехнічний інститут

Sergiy DOTSENKO,
PhD Technics,
Pervomaysk Polytechnic Institute

Лариса ГРИШИНА,
кандидат економічних наук,
Первомайський політехнічний інститут

Larysa GRYSHYNA,
PhD Economics,
Pervomaysk Polytechnic Institute

У статті розглянуто питання соціально-економічного розвитку міста з урахуванням екологічної ситуації. Досліджено основні складові сфери господарювання Первомайська та їх вплив на станнавколишнього середовища. Запропоновано напрями забезпечення екологічно збалансованого розвитку міста.

Social-economic development of the city, taking into consideration the ecological situation, is elaborated in the article. The main components of economic sphere and their influence to environment of Pervomaуsk are investigated. Directions of city’s ecologically balanced development are offered.


Друкувати
Найбільш популярні матеріали