Особливості впровадження системи екологічного менеджменту в підрозділах виконавчого комітету Миколаївської міської ради

ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В ПІДРОЗДІЛАХ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

FEATURES OF ECOLOGICAL MANAGEMENT SYSTEM’S APPLICATION IN MYKOLAIV’S MUNICIPALITY DEPARTMENTS

Володимир БЛАГОДАТНИЙ
,
кандидат технічних наук,
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв

Volodymyr BLAGODATNY,
PhD Technics,
Admiral Makarov National University of Shipbuilding, Mykolaiv

Наталія ГУРЕЦЬ,
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв

Nataliya GURETS’,
Admiral Makarov National University of Shipbuilding, Mykolaiv

Визначено основні екологічні проблеми великих міст України. Наведено складові циклу систем екологічного менеджменту за Схемою екологічного менеджменту і аудиту (EMAS). Описано процедуру прийняття рішень у процесі впровадження екологічного менеджменту. Проаналізовано результати впровадження системи екологічного менеджменту у відділі транспорту та зв’язку і департаменту житлово-комунального господарства Миколаївського міськвиконкому.

The main ecological problems of Ukrainian large cities are determinated. The ecological management cycle components according to Ecological management and audit scheme (EMAS) are given. The making decision procedure in the of ecological management’s application is described. The results of environmental management system’s application in the Department of Transport and Communications and the Department of Housing and Communal Services of Mykolaiv municipality are analyzed.


Друкувати
Найбільш популярні матеріали