Механізм управління сталим інноваційним розвитком Миколаївського регіону

МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ СТАЛИМ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ МИКОЛАЇВСЬКОГО РЕГІОНУ

CONTROL MECHANISM OF SUSTAINABLE INNOVATIVE DEVELOPMENT OF MYKOLAIV REGION

Наталія ТЕРЬОШКІНА
,
кандидат економічних наук,
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв

Nataliya TERYOSHKINA,
PhD Economics,
Admiral Makarov National University of Shipbuilding, Mykolaiv

Визначено значення, наукові підходи та економічну сутність сталого інноваційного розвитку регіону. Сформовано склад регіональної політики, яка забезпечує сталий інноваційний розвиток окремої територіально-адміністративної одиниці. Проаналізовано стан розвитку інноваційної діяльності Миколаївщини. Запропоновано механізм управління сталим інноваційним розвитком Миколаївського регіону.

Importance, scientific approaches and economic essence of sustainable innovative development of the region are defined. It is created the structure of regional policy providing sustainable innovative development of the separate administrative unit. The state of Mykolaiv’ region innovative activity development is analyzed. It is offered a control mechanism of sustainable innovative development of Mykolaiv region.


Друкувати
Найбільш популярні матеріали