Фінансові механізми трансформації економічного зростання у сталий розвиток

ФІНАНСОВІ МЕХАНІЗМИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ У СТАЛИЙ РОЗВИТОК

FINANCIAL MECHANISMS OF TRANSFORMATION FROM ECONOMIC GROWTH INTO SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Георгій РОГОВ
,
кандидат економічних наук,
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв

Georgiy ROGOV,
PhD Economics,
Admiral Makarov National University of Shipbuilding, Mykolaiv

Обґрунтовано методологічний підхід до побудови динамічної системи фінансових механізмів трансформації економічного зростання в сталий розвиток. Досліджено її структуру. Визначено роль інституціональних факторів.

The author substantiates methodological approach to dynamic system of financial mechanisms of transformation the economic growth into sustainable development. The system structure is examined. The role of institutional factors is defined.


Друкувати
Найбільш популярні матеріали