Ринок лізингу в Україні зростає швидкими темпамиВ Україні високими темпами зростає ринок лізингу, що пов’язано із зменшенням можливості залучення інвестицій із традиційних джерел (кредитування) та широкими перевагами даного інструменту, повідомляє Економіст.

Обсяг укладених договорів фінансового лізингу в 2012 році збільшився на 30% порівняно з попереднім з 2011 роком і склав 14,7 млрд грн., повідомляє Асоціація "Українське об'єднання лізингодавців" з посиланням на дані асоціації та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг), рівень проникнення лізингу в загальний обсяг капітальних вкладень зріс і становить близько 3,3% ( для порівняння, в 2009 році цей показник був на рівні 1%), пише Trust.ua.

Асоціація відзначає, що середнє значення проникнення лізингу для країн Європейського Союзу - 12,5%, Росії - 28%, що свідчить про величезний потенціал лізингу в Україні.

Максимальний приріст фінансування в грошовому вимірі досягнутий українськими лізингодавцями в транспортній галузі. Обсяг угод склав 8,8 млрд грн (зростання на 47%). Як і в попередні роки, рівень проникнення лізингу в цій сфері в Україні є одним з найвищих, за підсумками 2012 року він перевищив 15%.

Найбільш яскравою виглядає динаміка активності лізингових компаній у сфері фінансування сільськогосподарської галузі. Обсяг укладених лізингових угод склав близько 4,3 млрд грн (зростання до попереднього року більш ніж удвічі). Рівень проникнення лізингу в галузі досяг 16%.

За даними асоціації, вже кілька років поспіль зменшується активність лізингодавців в будівельній галузі. Незважаючи на значний приріст інвестицій в будівництво, вартість укладених угод лізингу в 2012 році не змінилася. Частка будівельної галузі в загальному обсязі укладених угод знизилася до незначних 5%. Рівень проникнення лізингу впав до 0,3%.

Найбільш популярними видами обладнання для лізингодавців та їх клієнтів залишаються транспортні засоби, причому їх частка в портфелях лізингових компаній зросла до 59%.

Друге місце займає сільськогосподарська техніка з часткою близько 15%

Частка позикових коштів, у тому числі банківських кредитів, зросла до 89,9% (зростання на 9,1% у 2011 році). Питома вага власних коштів лізингових компаній знизилася до 9,9% обсягу вкладень.

Ситуація щодо строків лізингу в 2012 році істотно не змінилася. Як і в попередньому році, близько 52% ресурсів було інвестовано на строк понад п'ять років.

На ринку лізингу автомобілів, який має найбільш розвинену інфраструктуру, зростання нового бізнесу в кількісному вираженні склало 63%, кількість профінансованих автомобілів - 13,7 тис. автомобілів.

Рівень проникнення лізингу в автопродажі за 2012 рік в середньому склав 5,9% (порівняно з 3,6% в 2011). При цьому в кінці року цей рівень вже перевищував 7,3%.

У підсумку, можна відзначити, що в 2012 році лізингова галузь продовжувала нарощувати свою питому вагу у фінансуванні економіки країни. Зростання обсягів укладених угод значно перевищує відповідні макропоказники держави.


Друкувати