Методологія управління ціновим ризиком у системі маркетингу

МЕТОДОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ ЦІНОВИМ РИЗИКОМ У СИСТЕМІ МАРКЕТИНГУ

METHODOLOGY OF PRICE RISK MANAGEMENT IN MARKETING SYSTEM

Олена ЧУКУРНА,
кандидат економічних наук,
Одеський національний
економічний університет

Olena Chukurna,
PhD Economics,
Odessa National
Economic University

У статті розглянуто методологію управління ціновим ризиком у системі маркетингу. Обґрунтовано методологічні підходи щодо оцінки цінового ризику в системі маркетингу підприємства. Визначено фактори, які сприяють появі цінових ризиків.

In the article contents management methodology is considered by a price risk in the system of marketing. The methodological approaches concerning the estimation of price risk in the system of marketing of enterprise are grounded.


Друкувати
Найбільш популярні матеріали