Фіскальна ефективність оподаткування прибутку підприємств


ФІСКАЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ОПОДАТКУВАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВ

FISCAL EFFICIENCY OF TAXATION ENTERPRISES’ INCOME


Kateryna KOPCHYNSKA,
National University of the State
Tax Service of Ukraine, Irpin’

Катерина КОПЧИНСЬКА,
Національний університет державної
податкової служби України, Ірпінь

У статті розкрито сутність податкової політики щодо прибуткового оподаткування, визначено її вплив на ефективність економіки країни, проведено аналіз динаміки податкових надходжень з податку на прибуток підприємств та визначено його роль у формуванні доходів Зведеного бюджету України. Розраховано показники загального податкового навантаження та податкового навантаження з податку на прибуток, здійснено оцінку привабливості вітчизняної податкової системи у порівнянні з податковими системами інших країн світу.

The article reveals the essence of tax policy concerning income tax, assess its impact on economic performance, analysis the dynamics of tax revenues on enterprise income tax and the role in the formation of revenues of the Consolidated Budget of Ukraine is defined. The total rate of the tax burden and income tax burden is calculated, the attractiveness of the domestic tax system in comparison with the tax systems of other countries is estimated.


Друкувати
Найбільш популярні матеріали