Досвід країн ЄС у запровадженні фіскальних правил і норм як реакція на прояви світової фінансово-економічної кризи


ДОСВІД КРАЇН ЄС У ЗАПРОВАДЖЕННІ ФІСКАЛЬНИХ ПРАВИЛ І НОРМ ЯК РЕАКЦІЯ НА ПРОЯВИ СВІТОВОЇ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

EU COUNTRIES EXPERIENCE IN IMPLEMENTING OF FISCAL RULES AND REGULATIONS AS A REACTION TO THE EFFECTS OF THE GLOBAL FINANCIAL CRISIS


Олександр ДЛУГОПОЛЬСЬКИЙ,

кандидат економічних наук,
Тернопільський національний
економічний університет

Oleksandr DLUGOPOLSKYI,

PhD Economics,
Ternopil National
Economic University

Аліна ЖУКОВСЬКА,
кандидат економічних наук,
Тернопільський національний
економічний університет

Alina ZHUKOVSKA,

PhD Economics,
Ternopil National
Economic University

Розглянуто особливості запровадження в практику реалізації фіскальної політики країн ЄС відносно нового інституційного механізму – фіскальних правил і норм, які здатні попередити боргову кризу та посилити фіскальну дисципліну. Проаналізовано досвід Великобританії, Нідерландів, Німеччини, Італії та інших країн ЄС у реалізації фіскальної політики на основі фіскальних правил і норм.

The article covers the problems of peculiarities of implementing of the fiscal policy of the EU countries concerning new institutional mechanism – fiscal rules and regulations that can prevent the debt crisis and strengthen the fiscal discipline. The experience of Great Britain, the Netherlands, Germany, Italy and other EU countries in the realization of fiscal policy based on fiscal rules and regulations has been analyzed.


Друкувати
Найбільш популярні матеріали