Девальвація гривні. Що відбувається насправді?В сучасних умовах розвиток економіки України характеризується наявністю різноманітних негативних процесів та структурних диспропорцій. У першу чергу – наявністю в структурі експорту низькоконкурентних товарів та переважанням частки продуктів з низькою доданою вартістю. Переважання сировинних товарів у структурі експорту викликане українським форматом «голландської хвороби», яка виникла насамперед внаслідок неправильно сформованого інституціонального середовища в сфері природокористування.

Разом з тим накладається негативний результат від діяльності органів виконавчої та законодавчої влади у сфері проведення податкової політики та захисту прав власності, що призводить до зниження рівня інвестиційної привабливості економіки України. Ризики створення бізнесу в країні прирівнюються до рівня ризиків від можливого настання надзвичайної ситуації, яка може повністю знищити необоротні активи підприємства. В даній ситуації інвестування вважається недоцільним.

Одночасно із падінням капіталовкладень в економіку буде знижуватись у наступні періоди валовий внутрішній продукт. Товари, які не будуть вироблятися в країні, заміняться відповідними імпортними аналогами. Паралельно зі зниженням валового внутрішнього продукту зменшуються експортні можливості економіки в цілому. Дані ризики повною мірою будуть реалізовуватися починаючи з 2013 фінансового року. Зростання економіки в даний часовий період зумовлене капіталовкладеннями у попередні роки.

Оскільки економіка держави в сучасних умовах функціонує у відкритому форматі, при аналізі внутрішньої кон’юнктури необхідно також враховувати зовнішні фактори, якими є загострення кризи у Єврозоні з подальшим можливим її повним або частковим розпадом, нестабільність економічного зростання в США та вплив даних макроекономічних тенденцій на інтенсивність економічного зростання в Китаї та Росії, позаяк їх економіки значною мірою є експортно орієнтованими.

Зміна валютного курсу національної грошової одиниці в українських умовах, в першу чергу, залежить від дій Національного банку України, оскільки в даний момент НБУ проводить політику фіксованого валютного курсу і поки що має в наявності певний запас золотовалютних резервних активів. Однак якщо розглядати довгостроковий період, динаміка пари гривня/долар буде залежати від співвідношення вхідного та вихідного валютних потоків в економіку України, а надходження/відтік валюти на перспективу буде зумовлюватися вибраною стратегією економічного розвитку та її основними положеннями (комплекс економічних реформ у напрямку зміни структури валового внутрішнього продукту, зниження залежності від імпортних енергоносіїв та ін.). Однак виходячи з феномену існування політичних циклів в економіці України комплексне економічне планування на державному рівні проводиться тільки на коротко- та середньострокові періоди (до виборів у Верховну Раду або Президента України). В даному контексті в довгостроковому періоді економіку України спіткає девальвація національної валюти та реалізація ризиків неплатоспроможності держави за зовнішніми та внутрішніми зобов’язаннями.

Що стосується короткострокового періоду, то зміна валютного курсу національної грошової одиниці по відношенню до іноземних валют залежить від надходжень від експорту товарів та послуг, стану рахунку операцій з капіталом та фінансових операцій платіжного балансу, довіри населення та фінансових установ до гривні та розміру тіньової економіки. За перше півріччя 2012 року сальдо рахунку поточних операцій склало -3 645 млн. дол. США, для порівняння у 2011 році – -2 750 млн. дол. США. Додатне значення рахунку операцій з капіталом та фінансових операцій у першому півріччі 2012 року становило 2 525 млн. дол. США, тоді як у 2011 році – 4 545 млн. дол. США. Якщо динаміка рахунку операцій з капіталом та фінансових операцій продовжуватиметься в даному напрямку, то за друге півріччя 2012 року його сальдо складе 1 114 млн. дол. США та загалом за рік – 3639 млн. дол. США.

Сальдо поточного рахунку платіжного балансу в основному визначається виходячи зі співвідношення експорту/імпорту товарів та послуг (табл. 1). Так, за третій і четвертий квартал сальдо поточного рахунку з урахуванням доходів та поточних трансфертів становитиме відповідно -3447 та -5133 млн. дол. США.

Девальвація гривні. Що відбувається насправді?

Таким чином, загальний дефіцит валюти за друге півріччя 2012 року складе – 7 467 млн.дол. США. Даний відтік валюти Національному банку України необхідно буде компенсувати за рахунок зменшення офіційних резервних активів. Станом на 01.07.2012 року офіційні резервні активи НБУ складають 29 317 млн. дол. США (http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=72631). Загалом якщо порівняти суму дефіциту валюти та розмір офіційних резервів, можна зробити висновок, що НБУ забезпечить стабільність національної грошової одиниці на друге півріччя 2012 року. Однак необхідно врахувати структуру офіційних резервів. Так, за даними НБУ 16 980 млн. дол. США офіційних резервів номіновані у цінних паперах. Ще 10 016 млн. дол. США знаходяться в банках, чий центральний апарат розташований поза межами країни. Отже, для того щоб забезпечувати проведення політики фіксованого валютного курсу, НБУ необхідно збалансувати конвертацію резервів у ліквідні активи з тенденціями посилення попиту на іноземну валюту. Крім того, необхідно враховувати також значний рівень тіньового обороту (близько 30-40%), що збільшує офіційний дефіцит валюти до 10 400 млн. дол. США.

Таким чином, у довгостроковій перспективі існують всі можливості для девальвації національної грошової одиниці. Розвиток кризових процесів у Єврозоні й економічний розвиток країн СНД та Азії збільшить розміри імпорту в країну та зменшить експорт товарів і послуг з України. Падіння курсу національної грошової одиниці призведе до зниження рівня життя населення та зростання вартості критичного імпорту (природного газу і продуктів переробки нафти та ін.). Це, в свою чергу, знизить конкурентоспроможність економіки та надходження від експорту.

У короткостроковій перспективі все залежить від поточної ситуації на внутрішньому фінансовому ринку. Загалом в НБУ є фінансові можливості для стабілізації валютного курсу на друге півріччя 2012 року, однак структура офіційних резервних активів НБУ абсолютно не захищена від імпульсного попиту на валюту зі сторони населення та фінансових установ. При реалізації даних ризиків можливе зростання валютного курсу. Значення даного зростання буде залежати від інтенсивності попиту на валюту.
Вадим БАРДАСЬ,
економічний аналітик


Друкувати
sirko
Група: Гості 30 июля 2012 09:04
1


"При реалізації даних ризиків можливе зростання валютного курсу. Значення даного зростання буде залежати від інтенсивності попиту на валюту."

І це ж треба було скільки городити, щоб отаке видати на при кінець статті? Автор так і не дав відповідь на запитання, винесене у заголовок. Для чого тоді писати?
umnik
Група: Гості 30 июля 2012 09:11
2


Отношения между Украиной и Западом (и не только с Украиной) основаны на мошеннической схеме, придуманной банкирами, при которой Украина поставляет на Запад реальные товары, а получает нолики в компьютере (запись "мы вам должны").
---===---
Потому что Запад деньги печатает, а Украина зарабатывает...
--- Запад получает товары практически даром….
---
ПОТОМУ ЖИЗНЕННЫЙ УРОВЕНЬ СО ВСЕГО МИРА ПЕРЕТЕКАЕТ В ТАК НАЗЫВАЕМЫЕ ЦИВИЛИЗОВАННЫЕ СТРАНЫ (5 СТРАН по Ямайским соглашениям, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО ПЕЧАТАТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО ДЕНЬГИ ИЗ ВОЗДУХА: США, ЕС, АНГЛИЯ, ЯПОНИЯ, ШВЕЙЦАРИЯ), А НЕ ПОТОМУ ЧТО ОНИ ТАКИЕ ПЕРЕДОВЫЕ.. :) :) :)
---
А Украина за поступившую валюту получает право напечатать некоторое количество гривен. Называется это всё Curransy Board.....
-----
Причём, подписавшись в Уставе МВФ, и привязав гривну к доллару, Украина имеет право печатать лишь столько гривен, сколько долларов поступило в страну по курсу "8", и ни копейки больше!
-----
Коэффициент монетизации экономики (количество гривен, необходимое для обслуживания существующего уровня товаров и услуг) не превышает 15%.
В результате, в стране КАТАСТРОФИЧЕСКИ НЕ ХВАТАЕТ ДЕНЕГ!
---
Потому и клянчат кредиты МВФ, которые, в свою очередь, Запад выдаёт только под политические условия (повысить пенсионный возраст, повысить коммунальные тарифы для населения, повысить на 50% тарифы на газ и др.)
========

• Отношения Украины и Запада – ЭТО ОТНОШЕНИЯ КОЛОНИАЛЬНОГО ТИПА,
то есть, в Украине существует колониальный режим "currency board" - так называемого "валютного комитета",
который ограничивает размер денежной массы страны размером Золото-валютных резервов,
определяемый, в свою очередь,
размером экспорта.
---
В нашем случае – по большей части продукции металлургии, химии и сельского хозяйства.
===
В СВОЁ ВРЕМЯ ТАКАЯ ПОЛИТИКА БЫЛА ПРИДУМАНА АНГЛИЙСКИМИ БАНКИРАМИ
В ОТНОШЕНИИ БРИТАНСКИХ КОЛОНИЙ!!!!!.
=====
Колониальный характер такой системы определяется, прежде всего, тем,
что в режиме "валютного комитета" центральный банк страны не является эмиссионным денежным центром -

- он лишь обменивает валюту метрополии на национальную по назначенному метрополией же обменному курсу.

Таким образом, наличие самой национальной валюты имеет иллюзорный характер

- она полностью обеспечена валютой метрополии в золото-валютных резервах центрального банка страны,

а хождение национальной валюты становится полностью аналогично использованию валюты метрополии. :)
инвестор
Група: Гості 30 июля 2012 09:15
3


Такой безосновательный прогноз может составить любой студент. Гривна - цена таким прогнозам!!!
Vasil
Група: Гості 30 июля 2012 12:05
4


Chto vi fignu zagonyaete!!! polzuetes computerami, mobilkami, televizorami,mashinami inostrannix proizvoditelei i nachinaete govorit ob yako bi Ekonomicheskoi moshnosti Ukraini.
nik
Група: Гості 30 июля 2012 22:36
5


umnik-абсолютно безграмотная точка зрения! Если бы было все так просто в европе никогда не было кризиса.глупость в отношении англии, швейцарии и японии.В отношении сша есть небольшая доля правды связаная прежде всего с тем что сша играют доминирующую роль в сегодняшнем мире.Надо признать что украина, россия и др. это сейчас страны третьего мира-в отличие от вышеназванных стран они скорее сырьевые придатки-хотя находятся в европе! Это связано с качеством элит находящихся у власти-которые по сути разрушают государственность страны, решая все в своих интересах.Здесь не работают законы, не найти справедливости,нет развития.И не надо валить с больной головы на здоровую umnik!
Найбільш популярні матеріали