ХІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ “ПРОБЛЕМИ ПЛАНУВАННЯ В РИНКОВИХ УМОВАХ”
ХІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
“ПРОБЛЕМИ ПЛАНУВАННЯ В РИНКОВИХ УМОВАХ”

Відбудеться 27 – 29 вересня 2013 року
в пансіонаті “Демерджі” м. Алушта


Організатори конференції: Хмельницький національний університет, Академія економічних наук України, Санкт-Петербурзький державний інженерно-економічний університет, Саратовський державний соціально-економічний університет, Ризька Міжнародна вища школа економі-ки та управління RISEBA, Університет Жиліна (Словаччина), Донецький національний університет, Донецький державний університет управління, Інститут економіки промисловості НАН України, Київський національний університет технології і дизайну, Луганський націона-льний аграрний університет, Національний Таврійський університет ім. Вернадського, Одеський державний економічний університет, Оде-ський національний політехнічний університет, Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля, Херсонський національний техніч-ний університет, журнал “Економіст”.

НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

1. Загальні проблеми планування промислового виробництва. Планування витрат.
2. Проблеми ціноутворення на промислову продукцію.
3. Планування продуктивності праці, заробітної плати, доходів населення.
4. Планування фінансів.
5. Маркетинг. Планування матеріально-технічного забезпечення.
6. Планування технічного і організаційного розвитку.
7. Ефективність впровадження нової техніки.
8. Стратегічне планування.
9. Економіко-математичне моделювання процесів виробничої діяльності.
10. Інноваційна та інвестиційна діяльність.
11. Зовнішньоекономічна діяльність. Спільні підприємства.
12. Структурні зміни в економіці. Малий бізнес.
13. Реструктуризація, санація підприємств.
14. Регіональна підтримка вітчизняного виробника.
15. Оцінка потенціалу підприємства.
16. Економічна безпека діяльності підприємства.

Робочі мови конференції – українська, російська, англійська.

Наукові роботи будуть опубліковані у “Віснику Хмельницького національного університету”, який внесено до затвердженого ВАК України переліку фахових видань. До опублікування приймаються наукові роботи, які раніше не друкувалися.
За публікацію статті кожен учасник повинен сплатити внесок з такого розрахунку, що вартість друку статті розміром 4-5 сторінок в журналі "Вісник ХНУ" складає 220 грн. плюс 30 грн. за пересилку журналу. Вартість кожної наступної сторінки (більше 5, але не більше 12) додатково складає 35 грн. Для одержання додаткових екземплярів збірника необхідно додатково перерахувати 50 грн. Отримувач: ПриватБанк, № рахунку 29244825509100, МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570, на-йменування платежу: поповнення рахунку № картки 5167 9872 0750 9486 Лісовський І.В., конференція Алушта 12.
В квитанції обов'язково вказати: прізвище, ім'я, по-батькові відправника.

Конференція буде проводитись на базі пансіонату «Демерджі» (забезпечується проживання, 3-х разове харчування). Проїзд та про-живання учасники конференції сплачують за власні кошти (орієнтовна вартість проживання та харчування складає 400 грн. за добу з особи).
Орієнтовний організаційний внесок (покриття витрат на організаційні заходи, оренду конференц-залу, товариську вечерю) склада-тиме 250 грн. з кожного безпосереднього учасника. Про безпосередню участь у семінарі обов'язково повідомити оргкомітет до 8 вересня 2013 р.

Статті та супровідні документи надіслати не пізніше 25 травня 2013 р. на адресу оргкомітету конференції: 29016, м. Хмельниць-кий, вул. Інститутська, 11, Хмельницький національний університет, кафедра економіки підприємства і підприємництва, тел. 8094-9811640 та, обов’язково, на е-mail: [email protected] електронні версії (статті, відомостей про автора, відскановану квитанцію про оплату та рецензію на статтю (у випадку, якщо один із авторів не має ступеню доктора наук)).

Голова оркомітету конференції: д.е.н., проф., завідувач кафедри економіки підприємства Орлов Олівер Олексійович, д.т. (038-22) 65-41-44.
Вчений секретар конференції: к.е.н., доц. Гончар Ольга Іванівна, д.т. (038-2) 78-46-74, м.т. (067) 382-81-94
Cекретар конференції: Лісовський Ігор Вікторович, м.т. (096) 210-35-63
E-mail: [email protected] (ст. лаборант Петриченко Оксана Францівна)


Інформаційний лист - завантажити


Друкувати
Найбільш популярні матеріали