Досвід Франції та Німеччини щодо створення умов для піднесення рівня національних високотехнологічних виробництв


ДОСВІД ФРАНЦІЇ ТА НІМЕЧЧИНИ ЩОДО СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ ПІДНЕСЕННЯ РІВНЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ

THE EXPERIENCE OF FRANCE AND GERMANY TO CREATE CONDITIONS FOR INCREASING THE LEVEL OF NATIONAL HIGH-TECH INDUSTRIES

Олена САЛІХОВА
,
кандидат економічних наук,
Інститут економіки та прогнозування НАН України, Київ

Olena SALIKHOVA,
PhD Economics,
Institute for Economics and Forecasting, Ukrainian NAS, Kyiv

Проаналізовано заходи урядів Франції та Німеччини з формування умов для розвитку національної високотехнологічної сфери. Виявлено загальні та специфічні підходи, встановлено принципові відмінності. Подано рекомендації для оптимізації участі держави у розвитку високотехнологічних виробництв в Україні.

France and Germany government’s actions of the forming the conditions for the national high-tech sector development are analysed. The general and specific approaches are revealed, their basic differences are determined. The recommendations for the optimization of the government participation in the development the high-tech production in Ukraine are submitted.


Друкувати