Аудиторський контроль у митній справі

АУДИТОРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ У МИТНІЙ СПРАВІ

AUDIT CONTROL IN CUSTOM COURT

Павло ПАШКО
,
доктор економічних наук,
Державна митна служба України

Pavlo PASHKO,
PhD Economics,
State Customs Service of Ukraine

У статті обґрунтовується доцільність проведення аудиторського контролю в митній справі. Пропонується при проведенні митного аудиту використовувати форми електронної перевірки документів. Обґрунтовано пропозиції щодо стимулювання суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності здійснювати з власної ініціативи митний аудиторський контроль.

The article proves an expediency of leading an audit control in custom court. It is suggested to use forms of electronic checking of documents when leading audit control. It is grounded the offers to stimulate foreign economics’ subjects to lead an audit control on their own initiative.


Друкувати
Найбільш популярні матеріали