Освітні округи врятують українську освітуЗ 2007 року в окремих регіонах України почали свою роботу освітні округи. Головною метою створення таких округів є формування єдиного освітнього простору в межах адміністративно-територіальної одиниці та належних умов для забезпечення навчально-виховного процесу, реалізації допрофільної підготовки і профільного навчання, розвитку творчих здібностей, нахилів, обдарувань дітей, впровадження сучасних освітніх технологій. Все це в цілому направлено на формування в регіонах високого інтелектуального потенціалу, що сприятиме соціально-економічному розвитку територій.

Порядок утворення та основні засади діяльності освітнього округу регулюються Положенням «Про освітній округ», затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 777, де визначені основні засади регулювання системи освіти на регіональному рівні з урахуванням територіальних особливостей. Створення освітніх округів або кластерів дозволяє керівництву в регіонах більш ефективно розподіляти бюджетні кошти й організовувати навчальний процес. Зміни до Закону України «Про вищу освіту», ініційовані владою, дозволять створювати освітні округи, та оперативно реагувати на виклики часу. Це допоможе місцевим бюджетам, обласній територіальній громаді, громадам району планувати кошти і дії більш злагоджено, більш ефективно, із застосуванням логістики.

Освітній округ дозволяє об’єднати кілька шкільних, дошкільних, позашкільних установ, і навколо цього освітнього округу – опорної школи, технікуму, коледжу – може формуватися матеріально-технічна база. Одним з механізмів зі створення умов для соціально-економічного піднесення регіонів України є організація роботи освітніх округів, на які покладаються функції по забезпеченню рівного доступу дітей відповідного віку до якісної дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти та допрофесійного навчання.

Перші освітні округи в Україні з’явились у 2007 році в 4 районах Харківської області як у пілотному регіоні. Зараз на Харківщині функціонують освітні округи у 13 сільських районах, 1 місті обласного значення, де навчалось майже 20,0 тис. учнів (9,0% від загальної кількості учнів 1-11 класів ЗНЗ області). Позитивний досвід діяльності освітніх округів накопичено у Балаклійському та Дергачівському районах, де 100% навчальних закладів входять до складу освітніх округів. Завдяки цьому посилена роль позашкільних навчальних закладів у допрофільному та профільному навчанні, що сприяє якісній підготовці кадрів та відповідності освітньо-кваліфікаційного рівня випускників викликам часу. Ефективно працюють освітні округи у Золочівському районі та м. Лозова, де загальноосвітні навчальні заклади розробляють єдиний робочий навчальний план і здійснюють допрофільне та профільне навчання за рахунок проведення міжшкільних факультативів. У Харківському районі опорний навчальний заклад освітнього округу має інтернат, що дає можливість учням інших шкіл кожного дня не витрачати зайвий час на дорогу до навчального закладу.

Аналізуючи досвід Харківської області як пілотного регіону по створенню освітніх округів, можна дійти висновку, що запропоновані владою ініціативи у сфері освіти довели свою спроможність. На сьогодні Харківська область відзначається одними з кращих темпів соціально-економічного розвитку в Україні. Регіональна специфіка підготовки кадрів, на прикладі Харківської області, дозволяє іншим регіонам в робочому порядку корегувати напрямки, за якими здійснюється підготовка фахівців. Усе це в цілому дасть можливість регіонам реалізувати власний економічний потенціал та створити комфортні умови для життя громадян.
Олександр КОЛТУНОВИЧ,
громадський діяч, аналітик


Друкувати
Найбільш популярні матеріали