Потенційні джерела інвестування в розвиток залізничного транспорту України: можливості їх диверсифікації

ПОТЕНЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА ІНВЕСТУВАННЯ В РОЗВИТОК ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ: МОЖЛИВОСТІ ЇХ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ

POTENTIAL SOURCES OF INVESTMENT IN RAIL TRANSPORT OF UKRAINE: OPPORTUNITIES FOR THEIR DIVERSIFICATION

Георгій ЕЙТУТІС
,
доктор економічних наук,
Південно-Західна залізниця, Київ

Georgiy EYTUTIS,
PhD Economics,
South-Western railway, Kyiv

Олена НИКИФОРУК,
кандидат економічних наук,
ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України, Київ

Olena NYKYFORUK,
PhD Economics,
Institute for Economics and Forecasting, Ukrainian NAS, Kyiv

Олена БОЙКО,
кандидат економічних наук, доцент,
Національний авіаційний університет, Київ

Olena BOYKO,
PhD Economics,
National Aviation University, Kyiv

У статті здійснено порівняльний аналіз фінансування оновлення залізничної інфраструктури й рухомого складу в деяких зарубіжних країнах і в Україні. Вивчено та систематизовано потенційно доступні джерела інвестування в розвиток залізничного транспорту України з урахуванням зарубіжного досвіду. Надано конкретні практичні рекомендації по диверсифікації джерел фінансування інвестицій в проекти залізничного транспорту на сучасному етапі реформування галузі.

It has been done comparative analysis of funding renewal of railway infrastructure and rolling stock in certain foreign countries and in Ukraine. This paper studied and systematized potentially available sources of investment for development of railway transport of Ukraine taking into account international experience. The authors concreted practical recommendations to diversify sources of financing investment projects in rail transport at the present stage of reform.


Друкувати
Найбільш популярні матеріали