Особливості споживання суспільних благ сфери культури в економіці України

ОСОБЛИВОСТІ СПОЖИВАННЯ СУСПІЛЬНИХ БЛАГ СФЕРИ КУЛЬТУРИ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

THE PECULIARITIES OF THE ART PUBLIC GOODS’ CONSUMPTION IN ECONOMY OF UKRAINE

Маріанна КІЧУРЧАК
,
кандидат економічних наук,
Львівський національний університет імені Івана Франка

Marianna KICHURCHAK,
PhD Economics,
Ivan Franko National University of L’viv

Автором розглянуто особливості споживання суспільних благ сфери культури в Україні у 1991?2010 роках, обчислено ранговий індекс активності відвідувань закладів культури і мистецтва для країни та її регіонів, запропоновано низку рекомендацій щодо поліпшення споживання такої групи благ.

The author has envisaged the peculiarities of the art public goods’ consumption in Ukrainian economy in 1991-2010, has determined order index of activity of the art institutions visiting for country and its regions; has proposed some recommendations of improvement of art public goods’ consumption in national economy.


Друкувати
Найбільш популярні матеріали