«Актуальні проблеми економічного і соціального розвитку регіону»Організаційний комітет запрошує взяти участь у роботі другої всеукраїнської науково-практичної конференції «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ», яка відбудеться на кафедрі «Економіка і менеджмент» КІІ ДонНТУ 20 грудня 2012 року.

Тематичні напрямки конференції:

1. Актуальні проблеми економіки й соціології праці.
2. Актуальні проблеми управління персоналом, формування соціально-трудових відносин в умовах ринкової економіки.
3. Теорія фінансового менеджменту, моніторинг і моделювання економічних та суспільних процесів.
4. Системні основи інноваційно-інвестиційного розвитку регіонів (регламент роботи даної секції передбачає ділову гру).
5. Особливості функціонування сучасної фінансово-кредитної системи України.
6. Інтеграція України у світові та регіональні економічні структури.
7. Економічні й організаційні аспекти розвитку підприємств, галузей і регіонів України.
8. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит як складові ефективного функціонування підприємств.
9. Державне управління й місцеве самоврядування в Україні: реалії та перспективи.
10. Філософія економіки і економічного розвитку, інституційно-правове забезпечення економічного розвитку регіонів.
11. Формування професійної компетентності студентів в процесі навчання економічним дисциплінам.
12. Фундаментальні та прикладні дослідження в технічних науках і їх зв’язок із напрямками сучасної економічної теорії.

Регламент конференції
Конференція відбудеться 20 грудня 2012 року об 11.00 годині. Повна програма конференції буде видана учасникам разом з матеріалами конференції при реєстрації.

Місце проведення конференції
85300, м. Красноармійськ, Донецька обл., пл. Шибанкова, 2, Красноармійський індустріальний інститут Державного вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет», кафедра «Економіка і менеджмент».
тел.: (06239) 2-84-99
+380 (63) 4582222

Форми участі роботи в конференції, вимоги до оформлення матеріалів та електронна адреса, на яку їх слід надсилати, заявка на участь тощо – у файлі для скачування.
priglash-2012-eim.doc [111 Kb]


Друкувати